PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

7. De kracht van het geloof

Net als de zwaartekracht en de stroom een natuurlijke wet zijn, zo is geloof een bovennatuurlijke wet wat zijn werking gaat doen wanneer je er gebruik van maakt. Jezus zegt zelf: "Alles is mogelijk voor diegene die gelooft." Geloof maakt dus het onmogelijke mogelijk. Goddelijke genezing wordt bewerkt door geloof. Ongeloof kan de genezing tegenhouden. 

Tegen verschillende mensen die Jezus genas zei hij: "Uw geloof heeft u behouden."
M.a.w.: Hun geloof maakte dat Jezus hen kon genezen. 

Welke "geloofs"overeenkomsten vertoonden deze mensen? 
Alle schijn hadden zij tegen dat ze niet genezen werden. Jezus leek voor hun gebed doof en onbereikbaar te zijn. Toch waren ze ervan overtuigd dat Jezus hen kon en ook wilde genezen. Ze bleven net zo lang bij Jezus aankloppen totdat ze hadden gekregen wat ze wilden hebben, hun genezing. Ze gaven de moed niet op en trotseerden alle (religieuze) obstakels en ..., ze werden ook genezen. 

Wat is geloof en hoe moet ik geloven?
1 Joh.5: 9-10 zegt dat geloven is "het aannemen van de verklaringen die God heeft afgelegd over zijn Zoon; Jezus Christus. Wie God niet gelooft, maakt hem tot een leugenaar."
M.a.w.: Als je God niet op zijn woord gelooft, dan zeg je in wezen: "God U liegt!"

Hoe kan ik nu meer geloof (voor genezing) krijgen? Paulus zegt in Romeinen 10 dat "geloof komt door het horen van het (Gods) Woord." M.a.w.: Door te luisteren naar Gods woord gaat je geloof groeien. 

Maar waarom genas God hen niet gelijk na het eerste gebed? Wat wij mensen veelal niet beseffen is dat gebed in de onzichtbare wereld een geestelijke strijd veroorzaakt (t.b.v. de mens) tussen het Goede en het kwade. Gelukkig zegt de bijbel ook: "We zijn meer dan overwinnaar in Christus." 

In principe blijken wij in de strijd de sterkste partij te zijn en hebben we al gewonnen als we de moed niet opgeven en als we "in" Christus zijn. 

Het is een wereld van verschil of je iemand "bij" je leven toelaat, of dat je iemand toelaat "in" je leven. Jezus Christus wil niet alleen "bij", maar ook heel graag "in" jouw leven (situatie) komen.
Jezus is een gentleman. Hij komt niet ongevraagd bij iemand binnen. Jezus zegt (Op. 3): "Zie, Ik sta aan je (levens)deur en Ik klop. Indien jij Mij binnen laat, dan zullen we samen een maaltijd houden" Als Jezus nu bij jou levensdeur staat, mag Hij dan in jouw leven komen?