PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Hefboomgebed

Dit gebed is eigenlijk een proclamatie vanuit Gods Woord in gebedsvorm overgezet. 
(Tussen haakjes staat de verwijzing naar de passage uit de Bijbel). 
Je kunt het voor jezelf gebruiken, als je ziek bent. Zet dan “ik, mij, mijn of mijzelf” op de stippellijn.
Je kun het voor een ander gebruiken: vul dan in op de stippellijn de naam van die persoon in.

Gebed

Dank u Jezus Christus, dat u de Geneesheer bent. (Exodus 15:26)
In de naam van Jezus Christus sta ik op tegen de onrechtmatige roof van ……….. gezondheid. 
God haat deze onrechtmatige roof. Hij heeft het recht lief. (Jesaja 61)
Ik plaats ….... in de schuilplaats van de Allerhoogste, in de schaduw van de Almachtige. (Psalm 91)
De Here Jezus Christus is voor …….., achter ……..., boven …….., onder ……... en in ……... (Psalm 139)
……….. zal een priester zijn van de Allerhoogste, een dienaar van onze God. 
In plaats van het verdriet krijg(t) …….…. een dubbele vergoeding.
In plaats van rouw zal …….… juichen over de overwinning.
Zo zal ……….. een dubbele vergoeding en blijvende vreugde krijgen. (Jesaja 61)
………… leef(t) en zal leven. …….… heb / heeft een hoopvolle toekomst. (Jeremia 29:11)
………… ben / is genezen door de striemen van Jezus Christus. (Jesaja 53:5) 
….…….. ben / is gezalfd en de Heilige Geest is op …………..
Ontvang troost van de Trooster, ontvang een gouden kroon en ontvang vreugde in plaats van rouw en verdriet. (Jesaja 61)
Aangetaste onderdelen van ……..….. lichaam: Genees in de naam van Jezus Christus!
Ziekte van ………..… Verdwijn! Verwoeste cellen / organen: Herstel in de naam van Jezus Christus!
Lichaam van …….… herstel volkomen! Bijwerkingen van medicatie: Verdwijn in Jezus’ naam!
Hiermee maak ik de onrechtmatige roof ongedaan. 
Amen.

Uitleg

{mosimage} Op dit plaatje is de ziekte afgebeeld als een grote steen. Het gelovige gebed (Jac. 5:15) is als een hefboom dat die grote steen kan wegduwen. Daarvoor heb je geloof en Gods Woord nodig. 

Het pad naar genezing is geloof. Jezus zegt tegen een blinde man: “Uw geloof heeft u behouden”. (Marcus 10:52) De man was genezen vanaf dat ogenblik. Echter, op het pad van genezing staan soms bergen die de genezing nog tegenhouden. Ongeloof kan zo’n berg zijn. (Matteus 17) Angst staat er naast en houdt de genezing tegen. Ook negatieve woorden over de toekomst en verstandelijke redeneringen staan in de weg. Geloof heb je nodig om tegen de berg te zeggen: “Hef u op en werp u in de zee!”. (Matteus 21). Ongeloof en angst kunnen je weerhouden om dit vol overtuiging te zeggen. 

Het Woord van God kunnen we toepassen om de overwinning te behalen. Het is scherp en het dringt zo diep door dat het elke cel van het lichaam herstelt. (Hebr. 4:12)

Laten we ervoor kiezen om Gods woord te bevestigen met onze mond. 
God Woord zegt immers: “Ik heb een hoopvolle toekomst voor je”. (Jeremia 29:11).