PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Door de ziekte wil God mij leren om ...!

Rita was al lange tijd ziek en had veel pijn. Toch was ze altijd opgeruimd en vrolijk. Rita was overtuigd dat God haar, door haar ziekte, wilde leren om op Hem te vertrouwen. Hij gaf haar kracht om haar ziekte te accepteren.
Ik zei: "Waarom ga je dan toch naar de dokter om die leerschool zo gauw mogelijk kwijt te raken?" 
Zonder op haar antwoord te wachten vroeg ik haar: "Als een vader zijn kind wil leren om rustig te blijven op school, zou hij dan zijn kind een hersenschudding slaan om er iets van te leren? Wij zouden dat kindermishandeling vinden, niet dan? Zou God, in Zijn Vaderlijke almacht en liefde, werkelijk Zijn kinderen mishandelen met een ziekte om er iets van te leren?"

Hoe staat God t.o.v. ziekte en allerlei soort ellende? Wat is de Goddelijke wil bij ziekte?
Jezus leert ons in het "Onze Vader" gebed: "Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel."
God "wil" dat, wat in de hemel gebeurt, ook op aarde gebeurt. Mijn vraag is dan: Wil God ziekte in de hemel? Wil God zonde en ellende in de hemel? Dan wil God het ook niet hier op de aarde en ook niet in jouw en mijn leven. Gods wil is dat wij gezond zijn.

God schiep de mens naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis en toen zei God dat het zeer goed was. De mens lijkt op Gods beeld. God is niet ziek, want ziekte is niet goed. Wanneer wij ziek zijn lijken we niet meer op het beeld van God.

Jezus deed niets anders dan de wil van God uitvoeren. Driekwart van Zijn bediening hier op aarde besteedde Hij aan het genezen van ziekte. Hij verbrak de werken van de duivel. Hij verbrak de vloek en bracht weer zegen over de mens. Hij gaf er zelfs Zijn leven voor. Als Jezus de ziekte en de zonde niet accepteerde, waarom zouden wij dan wel de ziekte en/of zonde accepteren in ons leven.

Ziekte is vaak niet het werk van God, maar van de duivel. Ziekte is geen zegen, maar een vloek. Ziekte is in de wereld gekomen door de zondeval, wat als een tumor de mensheid heeft verziekt. De wet van oorzaak en gevolg doet dan zijn werking. Het ellendige is dat, wanneer de mens Gods adviezen niet opvolgt, we afgaan van Zijn pad van zegen en bescherming. God wil ons heel graag bescherming geven en ons herstellen. Dat is mogelijk wanneer we weer terugkeren naar Hem, door te gaan wandelen op Zijn pad.

Maar hoe komen we nu van die ziekte af?
In het Oude en Nieuwe Testament staat dat "door de striemen van Jezus (aan het kruis) ons genezing is geworden." Het woord: "geworden" is voltooide tijd. Jezus heeft 2000 jaar geleden de genezing voltooid, voor ons klaarggelegd. Daar mogen wij door gebed bij Hem een beroep op doen, net zolang tot "Gods wil zal geschieden in ons leven."