PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Wat brengt de toekomst?

De video-filmpjes vindt u onderaan deze pagina

Auteur: Tineke Hanique, oprichtster van de Praktijk voor Gebedsgenezing.

De Tijdlijn

Klimaatverandering, CO2-uitstoot, natuurrampen, oorlogen… Is er nog hoop of is het einde nabij? Wat brengt de toekomst?

In de aloude visioenen en openbaringen heeft God ons de toekomst voorspeld. Sommige voorspellingen zijn inmiddels uitgekomen en enkelen vinden zelfs nu plaats.

De Tijdlijn is een boeiende ontdekkingstocht door de Bijbelse toekomstvoorspellingen en visioenen, waarin Tineke een begrijpelijke uitleg geeft van de symboliek, zonder daaraan een eigen invulling te geven.

Als door de ogen van de profeten zie je de indrukwekkende hemel, Gods troon, de engelen en andere spirituele wezens. Het geeft je meer inzicht over wie God en Jezus Christus zijn. Je ontdekt welke invloed deze spirituele wereld uitoefent op de mens, natuur, wereldpolitiek en toekomst.

De reis begint met de vraag van de leerlingen aan Jezus: ‘Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?’ In Zijn antwoord zal je een lijn in de tijd ontdekken. Dezelfde lijn zie je ook terug wanneer je stapsgewijs de visioenen en openbaringen van de profeten Daniël en Johannes doorloopt.

De Tijdlijn is een boeiend en overzichtelijk geschreven verhaal. Je zult ontdekken dat veel onduidelijkheden worden opgelost wanneer langzaam maar zeker alle stukjes van de puzzel over de eindtijd passend op hun plaats vallen.

Verkrijgbaarheid

Het boek De Tijdlijn (ISBN: 9789492959744) is onder andere te koop bij Uitgeverij Scholten.

Vragen

Zijn er vragen over dit boek De Tijdlijn van Tineke Hanique? Neem dan gerust contact met ons op via info@gebedsgenezing.nl.

Steun

Met de aankoop van het boek de Tijdlijn steun je tevens het werk van Diganta Maity in India (Calcutta / Kolkata). Daar voorziet hij de straatkinderen en kansarmen van onderwijs en een warme maaltijd.

Meer over zijn werk lees je op:

http://www.house-of-revival.org

https://www.artwithamission.nl/projecten/asha-neketon/

Boekpresentatie

Op 19 januari 2020 werd mijn eerste boek officieel overhandigd door de uitgever Cees Scholten.

boek
boek

Video's door Tineke over "de Tijdlijn"


De achterblijvers; het begin teken van de eindtijd

22-11-2020 - Deel 10

In deze tiende en laatste video over de tijdlijn van Jezus belicht Tineke wanneer de eindtijd is begonnen. Hoe kun je voorkomen dat je achterblijft en alsnog in de grote verdrukking komt?.Schematische samenvatting van de tijdlijn van Jezus

21-11-2020 - Deel 9

Tineke geeft je in deze video een chronologische samenvatting over de tijdlijn van Jezus. In haar boek De Tijdlijn volgt Tineke de chronologische tijdlijn van Jezus, van de profeet Daniël en van Openbaring. Alle drie de tijdlijnen komen met elkaar overeen. Stap voor stap belicht ze deze met tekst en een heldere uitleg. Bijzonder is dat verschillende van deze aloude voorspellingen in onze tijd al zijn uitgekomen.Angst voor de toekomst; Redding voordat de grote verdrukking losbarst

17-11-2020 - Deel 8

Tineke volgt de tijdlijn van Jezus, waarin Hij een toekomst voorspelt die niet veel goeds belooft. En toch zegt Jezus om verschillende redenen: Wees niet verschrikt, wees niet bang. Hoe doe je dat als je wel angst hebt voor de toekomst? Wat is Gods reddingsplan, zodat je niet in de Grote Verdrukking komt?.Met Gods kenmerk geesten onderscheiden; zuiver van vals herkennen

16-11-2020 - Deel 7

Tineke legt uit wat Gods kenmerk is. En ook hoe je geesten kan onderscheiden en valse profetieën, voorspellingen en of spirituele boodschappen kan herkennen. Jezus waarschuwt ons namelijk in Zijn tijdlijn meerdere keren voor het gevaar van misleidingen en dwaalleringen. Hij zegt dat dit in de eindtijd zal toenemen. Het gevaar is dat dit duivelse wapen mensen tegen elkaar opzet en blind maakt voor Gods liefde en waarheid, zodat ze Gods redding om onder andere te ontkomen aan de Grote Verdrukking, aan zich voorbij laat gaan.Waarom God ellende toelaat. Hoe Satan de mensheid beïnvloedt

15-11-2020 - Deel 6

Tineke blijft even stil staan bij de antichrist. Tijdens de zevenjarige verdrukking zal deze wereldleider, die de handlanger en belichaming is van Satan, de wereld met angst, dood en verderf in zijn greep houden. Opmerkelijk is dat de misleide wereld hem met open armen zal ontvangen. Dat roept vragen op als: Hoe kan de mensheid zo beïnvloed worden? Waarom laat de almachtige liefdevolle God deze ellende toe? Is er nog hoop en redding of worden we machteloos aan de goden overgeleverd?Het start-teken van De Antichrist en Grote Verdrukking; Merkteken effect.

14-11-2020 - Deel 5

Wanneer Jezus in Zijn tijdlijn is aangekomen bij de antichrist, wijst Hij ons op het teken dat de grote verdrukking zal inluiden. Maar voor de details over de antichrist verwijst Hij door naar de profeet Daniël. Daniëls profetiën laten zien wie de antichrist is, wat zijn werkwijze is en het start-teken wanneer zijn politieke carriëre openbaar gaat worden. De visioenen uit Openbaring geven specifieke informatie over het merkteken dat op het voorhoofd of rechterhand wordt aangebracht.De Gruwel der Verwoesting en De Grote Verdrukking.

28-05-2020 - Deel 4

Tineke geeft een korte uiteenzetting wat de Gruwel der Verwoesting en De Grote Verdrukking inhoudt.Voortekenen van de grote verdrukking.

08-05-2020 - Deel 3

Tineke bespreekt een reeks toekomstvoorspellingen, die in onze tijd in kracht toenemen. Vervolgens worden de schijnwerpers gezet op het voorteken van de Grote Verdrukking.Toekomstvoorspellingen die in deze tijd al zijn uitgekomen.

17-04-2020 - Deel 2

Tineke belicht weer enkele oude toekomstvoorspellingen die gaan over opstandige kinderen en toenemende wetteloosheid en verkilling. Tevens komt de vraag aan de orde: "Waarom grijpt God niet in?"Is dit het begin van het einde van de wereld?

08-04-2020 - Deel 1

Toekomstvoorspellingen die duizenden jaren geleden door profeten zijn voorspelt, zien we nu, in onze tijd, werkelijkheid worden. Enkele daarvan zal Tineke met je delen uit haar boek DE TIJDLIJN.