PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Natuurrampen ..., waar is God?

De Tsunami, orkanen, aardbevingen ... Hoe kan ik dit rijmen met de God die liefde is en alle macht heeft? Waarom laat Hij zoiets toe? Waarom deed Hij er niets aan? Was het dan een straf van God? Zou God in Zijn liefde al deze ellende voor ogen hebben en daar deel aan hebben? 
God is de Schepper van de schepping. Zou Hij zijn eigen schepping, en de mens waar Hij zielsveel van houdt, vernietigen? Maar waar komt dan alle ellende vandaan?

God waarschuwt ons mensen voor onze vijand en hoe die te werk gaat: "Pas op, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden" (1Petr. 5:8). Als ik al die vernietigingen zie, dan zie ik daar meer werk in van het kwaad (van de duivel) dan de liefde van God. Maar waarom heeft God dan de duivel niet tegen gehouden?

Het is zo dat de duivel alles aanpakt om ons mensen kapot te maken. Hij gebruikt onze menselijke zwakheden en onze tekortkomingen. Zo maakt hij ook gebruik van de negatieve zijde van onze welvaart. Wat denk je van alle auto-gassen, koelkasten, uitstoot van fabrieken ... De ozonlaag wordt aangetast, kanker, de aarde wordt steeds warmer, ijs smelt op de poolkap, het water-niveau van de oceanen wordt hoger, overstromingen, droogte, aardbevingen, enz.
God heeft alles in perfecte balans en harmonie geschapen. Volgens de wetenschap hebben wij mensen (dus niet God) de atmosfeer dusdanig beïnvloed dat de aardkorst toch onder bepaalde druk is komen te staan door al de gesmolten poolwateren. De mensheid is bezig de aarde en zichzelf te vernietigen. De duivel helpt, zonder dat de mens het in de gaten heeft, hen een handje mee.

Kunnen wij nog terug? Kunnen wij weer zonder auto's, zonder fabrieken, zonder TV, computer, enz. Wij staan eigenlijk met onze menselijke rug tegen een onzichtbare muur van onmogelijkheid.

Kijkt God dan lijdzaam toe? Nee, God is naar ons toe gekomen in de belichaming van Jezus Christus en heeft toen weer opnieuw tot de mensheid gesproken. Hij wist 2000 jaar geleden al dat de mensheid de aarde zou gaan vernietigen, maar Hij zal op tijd ingrijpen. Hij vertelde wat er allemaal vooraf zou gaan gebeuren. Jezus zegt (Matth. 24): "Laat je niet verschrikken als je al deze dingen ziet gebeuren ..."

Op een paar na zijn de honderden (bijbelse) voorspellingen (die 2000 tot 4000 jaar geleden zijn voorspeld), ook over deze eind-tijd, allemaal letterlijk uitgekomen. Daaruit kan ik opmaken dat God over een niet al te lange tijd zal gaan ingrijpen. Hoe?

De enkele voorspellingen die nog niet uitgekomen zijn, is o.a. dat Jezus Christus in levende lijve terug zal komen op de aarde. Jezus zal dan alles in eigen hand (over)nemen, om te voorkomen dat wij ons zelf en elkaar, inclusief de hele aarde zouden gaan vernietigen. Dan (bij de tweede wederkomst van Jezus op aarde) zal er een nieuw tijdperk aanbreken: een tijdperk van vrede. Jezus Christus zal dan Koning zijn. Er zal vanaf dan, duizend jaar lang, vrede zijn en Hij zal de aardsvijand in die tijd vastbinden. 
Die Goddelijke vrede wil Jezus Christus nu al in ons hart leggen en geven aan een ieder die Hem toelaat om zijn of haar levens-Koning te zijn.