PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Mijn klachten, ziekte zijn verergerd na gebed. Kan dat?

Mijn klachten, ziekte zijn verergerd na gebed. Kan dat?

Ja, het komt weleens voor dat de klachten (lijken te) verergeren na gebed en dat mensen later toch nog genezen worden. Er blijkt wel vaak "iets" veranderd te zijn na het gebed. Misschien denk je: "Maar God heeft alle macht en Hij kan toch alles?" Jazeker, maar we moeten niet de strijd vergeten die er wordt gestreden in de spirituele, onzichtbare wereld. Het is een strijd tussen het goede van God die de gebedsverhoring wil geven en het kwade dat er alles aan doet om die tegen te houden. In de Bijbel lees ik over veel mensen bij wie het in de eerste instantie ook verslechterde, voordat er overwinning kwam over hun probleem. Ik zal een paar vertellen.

Mozes. Hij gaat met de belofte en de kracht van God naar de Farao, die het beeld is van de geestelijke vijand. Mozes doet een bovennatuurlijk wonder als bewijs dat God hem stuurt. Dan beveelt hij dat de Farao Gods volk de vrijheid terug moet geven en het niet langer meer als slaven mag behandelen. Toen hij de onderdrukker de eerste keer met de belofte (bevrijding, herstel, genezing) van God confronteerde, ging de Farao zijn macht vertonen en maakte de ellende voor het volk vele malen groter. Pas na de tiende confrontatie liet de onderdrukker het volk gaan. Maar wat zou er gebeurd zijn als Mozes na de achtste of negende keer de strijd had opgegeven?

God belooft het volk het land, het goede "land van melk en honing". Maar op weg naar Gods belofte zorgde de geestelijke vijand dat ze tegen allerlei grote blokkades aanliepen om hen te ontmoedigen, zodat ze de belofte (het land) niet zouden innemen. Het volk kwam "reuzen" problemen tegen toen ze het land gingen verkennen en dachten: "Dit kunnen wij niet aan... dit is sterker... dit is niet wat God beloofd heeft..." Ze liepen weg van het reuzenprobleem. Ze durfden het niet aan, ondanks dat God beloofd had dat Hij hen zou helpen, en ze leefden hun leven verder in de droge kale woestijn. De volgende generatie geloofde wel Gods beloften. Zij durfden het reuzenprobleem aan met de kracht van God en namen het land in bezit.

Daniël bad vijf keer per dag, maar pas na 21 dagen kwam de zichtbare gebedsverhoring (dus pas na: 21 maal 5x per dag is 105 gebeden). Daniel wist dat God zijn belofte zou houden. Na 21 dagen kwam er een engel. Hij legde hem uit hoe hij al die tijd gevochten had in de geestelijke wereld tegen een demonische vorst die deze gebedsverhoring wilde tegenhouden. Omdat Daniël niet stopte met zijn gebedsstrijd, deed God dat ook niet en stuurde een andere engel erbij in de strijd. Wat zou er gebeurd zijn als Daniël zijn strijd eerder had opgegeven?

De vrienden van Daniël moesten buigen voor het afgodsbeeld van de koning. Deden ze dat niet, dan zouden ze levend worden verbrand. De vrienden zeiden tegen de koning: "Koning, onze God is bij machte ons hieruit te redden. MAAR ZELFS INDIEN NIET, dan nog zullen wij niet buigen.... " Zij vertrouwden dus op Gods kracht en hulp. Ondanks dat werd de situatie 7 maal slechter als voorheen. De koning liet de vlammen nog zeven maal hoger opgestoken en zij werden in de vlammen geworpen. Geen hoofdhaar werd verbrand, want God beschermde hun in de omstandigheden. Ze kwamen uit deze vurige situatie. De koning herstelde hen in ere en zij werden bevrijd.

Naäman was melaats, een ongeneeslijke ziekte. Waarom weet ik niet, maar hij kreeg de opdracht om zeven keer kopje-onder te gaan in de rivier de Jordaan. Met tegenzin deed hij het toch maar en werd genezen. Ik geloof niet dat Naäman genezen zou zijn als hij het na zes keer opgegeven zou hebben.

Jezus, de Volmaakte, had het volmaakte geloof dat alles mogelijk kon maken. Toch genas hij een blinde man, echter zonder het gewenste resultaat. De blinde zag mensen 'als bomen'. Jezus was niet tevreden en sprak nogmaals genezende woorden uit over de blinde. Toen was het goed. God gaat door tot 100%!

God belooft ons het gebied van herstel, genezing en bevrijding, wat wij mensen mogen innemen door gebed. Als mensen na jaren van ziekte voor zich laten bidden, kan het zijn dat het probleem soms groter wordt. De duivel zit niet stil. Hij probeert zo iemand te ontmoedigen met de gedachten van: "God helpt mij niet. Hij houdt Zijn belofte niet. Het gebied van genezing is niet voor mij."

Onze ervaring is ook dat het probleem kan verergeren als men gericht is op het probleem. Toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten (Handelingen 16), waren zij niet gericht op de omstandigheden, maar op God. Ze baden, dankten God en zongen liederen en God bevrijdde hen.

Een gelovig gebed zal de zieke redden en herstellen (Jacobus 5:15). We zijn vaak geneigd om God steeds opnieuw te bidden: "Wilt U mij alstublieft herstellen?". Maar God zei "Vraag en ik zal U geven...", dus eigenlijk is één keer vragen voldoende. Daarna kunt u danken dat u genezen bent en het zal gebeuren. Ook dankgebeden werken mee aan herstel. Danken onder alle omstandigheden is een sleutel.