PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Waarom schiep God mensen?

Laatst had ik een gesprek met Carla, moeder van vier kleine kinderen. Ze stelde mij de vraag waarom God mensen heeft gemaakt, met alle ellendige gevolgen van dien.

Even was ik stil en vroeg stilletjes aan God: "Ja, Heer, waarom eigenlijk?" Gelijk moest ik denken aan mijn kinderen. Toen antwoordde ik: "Ik geloof dat het om dezelfde reden is waarom wij kinderen op de wereld hebben gezet. Ook wij lopen het risico dat ze later misschien fout gaan, niet meer naar onze goede raad willen luisteren en ons nooit meer willen zien. Liefde heeft nu eenmaal de eigenschap om vrucht te dragen, om zich te vermenigvuldigen, om de liefde tussen twee mensen weer door te geven. Problemen en risico's niet uit de weg te gaan, maar ze op te lossen."

God de Vader is de Liefde Zelf. Zijn opvoeding en Zijn moraal (voor ons eigen menselijk levensgeluk) staan beschreven in de bijbel. Hij heeft ons geschapen om Zijn liefde met ieder van ons te delen, met het risico dat wij zijn Vaderliefde negeren, niet naar Hem luisteren en onze eigen-"wijze" weg gaan. Ondanks alles blijft God, de Vader, naar ons verlangen en een oplossing zoeken om ons weer terug te brengen naar het Vaderhart van God. Die oplossing is Christus Jezus.