PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Kan ik ook genezen wanneer ik niet geloof?

Jazeker. Goddelijke genezing is voor iedereen. Het is een uiting van Gods liefde voor elk mens, ongeacht de geloofsovertuiging of afkomst.

Jakobus heeft van God het volgende moeten opschrijven: "Het gelovig gebed dat de zieke gezond zal maken". Geloof is de sleutel voor genezing. Het is nodig dat degene die bidt, bidt met dat geloof, zodat God op dat geloof de zieke kan genezen. Het is dus niet de zieke, maar de gebedsgenezer(es) die voor zieken bidt en die moet wel geloof hebben.

Jezus Christus is onze Leermeester en Genezer. Driekwart van zijn bediening hier op aarde was Jezus bezig met het genezen van zieken. Daarmee bewees hij dat hij de Christus was. Nog nooit heeft hij iemand laten staan die een beroep op hem deed. Hij zei niet: "Ik genees je niet, want het is Gods tijd nog niet voor jou ..., heb nog maar wat pijn en ellende, daar kan je nog wat van leren ..., ik wil je pas genezen wanneer je eerst kerkelijk, christen of een goed mens bent ...".
Jezus gaf wel adviezen en/of richtlijnen om genezen te blijven.

Om verschillende redenen wil God je genezen. Het gebed dat Jezus Christus ons heeft geleerd leert ons dat:
"Onze Vader die in de hemel zijt." Zou een liefdevolle vader zijn kind een hersenschudding slaan om te leren dat het rustig moet blijven in de klas? Zou hij zijn kind ziek wensen? Nee, hij zal alles doen wat in zijn vermogen ligt om zijn kind gelukkig en gezond te zien. Hoeveel te meer zou onze liefdevolle Goddelijke Vader het goede willen voor Zijn kinderen? 

"Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel." M.a.w.: God wil dat hier op aarde hetzelfde gebeurt als wat er in de hemel gebeurt. In de hemel is geen oorlog, geen haat, geen ruzie, geen ziekte, enz. God wil al het goede ook hier op de aarde en in ons leven. Daarom heeft God aan de mensen een oplossing gegeven.

Ook vandaag zien wij door gebed nog steeds mensen genezen worden door zijn Goddelijke kracht.