PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Als we maar in de liefde blijven, toch?

Een jonge man leefde van kleins af aan precies volgens de tien geboden. Hij deed geen vlieg kwaad. Deze man was altijd goed voor zijn naaste, deed goede werken, ging iedere week trouw naar de kerk, bad zijn gebeden, gaf financiele giften, enz. Vanaf zijn jeugd blijkt deze jonge man dus "in de liefde" te zijn. Dit verhaal kan je lezen in Matth. 10:16-22. 

Deze jonge man vroeg aan Jezus wat hij moest doen om in het Koninkrijk van God te kunnen komen. Volgens Gods maatstaven was daar meer voor nodig dan alleen maar "in de liefde blijven". De vraag is dan: wat verstaat God dan onder "de liefde"? 

In 1Johannes 5:3+10 staat: " Wie God liefheeft (dus in de liefde van God blijft) gelooft in de verklaringen die Hij heeft afgelegd over Zijn Zoon Jezus Christus. Diegene die dat niet gelooft verklaart God tot een leugenaar. God liefhebben betekent ook Zijn geboden in acht nemen, zijn geboden opvolgen." 

De verklaringen die God heeft afgelegd over Zijn Zoon zijn alle dingen die Jezus gezegd en gedaan heeft, want Jezus is de menselijke belichaming van God. Daarom zei Jezus ook: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien".

Samengevat: "In de liefde blijven" betekent voor God: Jezus' woorden serieus nemen, Jezus vertrouwen en hem de belangrijkste plaats geven.