PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

6. De kracht van woorden

Woorden hebben een scheppende kracht in zich, die vrij worden gezet wanneer we ze uitspreken. 
Deze "bovenatuurlijke wet" werkt altijd, evenals een "natuurlijke wet" (zwaartekracht, geluidsgolven, electrische stroom, enz.). Wanneer je de kracht op een juiste manier gebruikt, zal het je tot voordeel zijn, maar gebruik je het verkeerd, dan zal het je ten nadele zijn. Zoals bijvoorbeeld stroom. Als je het op de juiste manier gebruikt geeft het warmte om je eten te koken en je huis te verwarmen, het laat lampen branden, enz. Wanneer je echter met je vingers de bloot liggende electrische draden aanraakt of ze in het stopcontact stopt, krijg je een opdonder en in het ergste geval kan dat je doden. 

Negatieve woorden kunnen mensen afbreken en tot wanhoop brengen, zodat ze zelfs tot zelfmoord gedreven kunnen worden. Positieve woorden geven mensen eigenwaarde, moed, waardering, enz. Het zal hen tot het goede aanzetten.
Spr. 18:21 zegt: ”Dood en leven zijn in de macht van de tong.”
Woorden hebben scheppingskracht. Door woorden uit te spreken kunnen er dingen ontstaan, situaties veranderen. 
Matth. 8:8 zegt: “Spreek slechts een woord en mijn knecht zal gezond worden.” 
Spr. 12:18 zegt: “De tong der wijzen brengt genezing aan.” 

Woorden zijn als zaad (Marc. 4:14 + Luk. 8:11), wat doods lijkt, maar scheppingskracht in zich draagt. Wat we zaaien zullen we ook oogsten. Zaaien we tarwe, dan ontstaat er tarwe en oogsten we ook tarwe. Zaaien we onkruid, dan oogsten we ook onkruid. Na het zaaien lijkt het of er niets gebeurt. Zo ook lijken onze uitgesproken gezaaide woorden geen uitwerking te hebben. Toch ontstaat er na verloop van tijd een nieuw plantje naar de aard van het zaad. Zaaien wij goede woorden bij de ander of bij onszelf, dan zal daaruit het goede voortkomen.
Zaaien wij onkruid (steeds weer praten over ellende, ziekten, zorgen, negativiteit, enz.) dan moeten we er niet raar van opkijken dat we onkruid oogsten.