PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

2. Wat is Gods wil hier op aarde?


Een regel uit het "Onze Vader" gebed wat Jezus ons leert in Mattheus 6:
"Uw wil geschied op de aarde gelijk als in de hemel.” 

Het gebed leert ons dat God een Vader voor je wil zijn. God de Vader is een liefdevolle volmaakte Vader.
God wil wat in de hemel gebeurt ook hier op de aarde gebeurt, dus ook in jouw en mijn leven.

Gebeuren er in de hemel dingen zoals ziekte, armoede, haat, zonde, leugen, ruzie, haat, oorlog, enz.? Nee, natuurlijk niet. In de hemel heerst een hemelse liefde, vrede, rust, rechtvaardigheid, geborgenheid, eerlijkheid, blijdschap, enz.

De wil van God voor jouw leven is dat diezelfde hemelse dingen ook in jouw leven plaatsvinden.

God wil die hemelse liefde voor jou en voor ieder mens.