PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Zichtbaar wonder tijdens lezing beurs

Oktober 2005. Verslag lezing paranormaal beurs Eindhoven.

Samen met mijn zoon Guillaume bemanden we de stand / tafel. Voordat de beurs openging voor het publiek kwam een standhoudster die graag gebed wilde. Daarna raakten we aan de praat met Alida, een open, bewogen en hartelijke vrouw met een hart vol liefde voor haar medemens. Zij is reiki-master in Nederland en Nicaragua. Tijdens het gesprek ervoer ik een intense liefde die Jezus Christus voor haar had en ik wilde heel graag voor haar bidden. Dat mocht. Daarna kletsten we verder. Ik vertelde dat ik ook lezingen zou willen geven. Voordat ik er erg in had, pakte ze mij bij de hand en zei: "Kom, dan gaan we het gelijk regelen. En als er geen tijd over is, dan sta ik mijn lezing-tijd aan jou af." 
Geheel onverwachts en on-voorbereid hebben we zondagmiddag onze eerste lezing gegeven op de paranormale beurs. 

De lezing was nogal vroeg in de middag. In het begin waren er 12 toehoorders, maar aan het eind waren er meer. De meesten bleven achteraan staan. Een jonge man die nog maar net zat, reageerde gelijk op de vraag wie er genezing nodig had. Hij had helse rugpijn en een beenlengte verschil. Ik had nog nooit zo'n groot lengte verschil gezien (dikte van mijn 3 middenvingers, zo 'n 3-4 cm). Ik moest wel eventjes slikken. Dertig paar ogen achterin de zaal zagen hoe Jezus Christus tijdens het gebed het ene been aangroeide tot beide benen gelijk waren. Zijn rugpijn was weg!

Die middag hadden we continu gebeden voor mensen. Zo kwamen Jan en Sjaan voor gebed. Zoals bij iedereen vroegen wij ook aan hun: "Wat wilt u: wilt u dat God ons uw probleem verteld, of wilt u het zelf vertellen?" Ze kozen voor het eerste. De Geest van Jezus Christus gaf ons ieder een beeld, wat de kern van het probleem liet zien. Ze waren 15 jaar getrouwd maar wilden gaan scheiden. Ze kon hem niet vergeven. Haar keel leek dan te worden dichtgeknepen. Ook kon ze haar vertrouwen niet langer meer aan hem geven. We gingen voor hen bidden en hebben gevraagd of Jezus hen wilde verlossen uit deze greep en de kettingen wilde verbreken en dat Jezus hun huwelijk zou gaan zegenen. Na het gebed heeft de man in ons bijzijn openlijk vergeving gevraagd aan zijn vrouw en zijn vrouw heeft hem van harte kunnen vergeven. Vanaf dat moment besloten ze om voortaan iedere dag samen te gaan bidden voor hun huwelijk, iets wat ze voorheen nog nooit eerder hadden gedaan.

Hans had al jarenlang pijn in zijn rug. Zelfs de morfine kon de pijn nauwelijks meer verzachten. Ook hij had ongelijke benen. Jezus Christus maakte ook zijn ongelijke benen gelijk. Na het derde gebed was ze de pijn volledig weg. Twee weken later bleek hij nog steeds pijn-vrij te zijn.

Mia kwam aan de tafel zitten. Ze vertelde dat een paar jaar geleden op een beurs een medium haar onder handoplegging de Christus geest had gegeven. Ze voelde de geest bij haar binnen stromen. Sindsdien had ze altijd contact met Christus door middel van meditatie. Ondanks alles keek ze zeer donker uit haar ogen. Op den duur begon die geest, in haar, opdrachten te geven waar ze niet blij mee was. Ze dacht er zelfs over om een eind aan haar leven te maken. Het deed mij denken aan de waarschuwing die in Jezus geeft (Matth. 24) dat er in het einde van de tijd vele valse christussen zullen zijn. We gingen voor haar in gebed en vroegen of Jezus Christus zich in haar wilde openbaren. Op dat moment ervoer ze een ongekende Goddelijke liefde en merkte het verschil tussen deze Geest en haar oude geest. In de naam van Jezus hebben we de valse christus-geest uit haar weggestuurd, waarop zijzelf vroeg of de Geest van Jezus Christus haar leven wilde vullen. Haar ogen en haar aura van haar gezicht straalden. Wijzelf waren ook erg ontroerd. Het deed ons zo goed te zien hoe mensen de Goddelijke aanraking en genezing ervaren tijdens het gebed en hun hart open stellen voor die Goddelijke liefde van Jezus Christus.