PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Verschil voelbaar van spirituele kracht

Verslag paranormaal beurs in maart 2006 te Breda.

Zondag van 11.30 uur tot 12.00 uur was het zover: de lezing. Voor ons heel spannend, want we weten van tevoren nooit wat we gaan doen of zullen gaan zeggen. Dat geeft de Geest van Chrisus altijd aan ons door wanneer we er op dat moment voor staan. Het onderwerp van onze lezing was: "Demonstratie van bovennatuurlijke kracht". 
Ondanks het vroege tijdstip waren er toch nog twintig toehoorders. Verschillende mensen zijn genezen van hun pijnen en kwalen. Zo was er een mevrouw die ernstige pijn in haar rug had. We baden voor haar en Jezus Christus deed een zichtbaar wonder door haar ongelijke benen gelijk te maken. Iedereen kon dat zien. Christus had de pijn weggenomen en zij was erg aangeraakt. Zij was met nog twee anderen mensen. 

Aan het eind van de middag kwamen ze alle drie tegelijk naar onze standtafel. Of we nog a.u.b. wat tijd voor ze hadden. Ze waren nog steeds onder de indruk van het wonder tijdens de lezing. Ik vroeg hen: "Weet je waarom Christus al die wonderen doet?" Ze wisten het niet, maar wilden het wel heel graag weten. 
Daarop legde ik uit dat wonderen een tekenbewijs zijn van Goddelijke liefde, dat de woorden van Jezus en de Jezus principes waarheid zijn, alsook Jezus' uitspraak dat God Zijn schepping en de mens wil herstellen en dat Hij de allerhoogste Spirituele macht en kracht heeft. 
En die Jezus Christus zegt: "Zie ik sta aan de deur van je hart. Indien je ... Indien jij open doet, dan ... zal Ik binnen komen ... en je een nieuw geestelijk wedergeboren leven geven." Doordat ze alledrie zo'n diepe aanraking van Christus hadden ervaren, wisten ze heel goed wat ze wilden. 

Anne, een jonge vrouw van 25 jaar vertelde mij dat ze van tevoren al weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Als voorbeeld vertelde ze over de dood van haar vader en nog meer nare gebeurtenissen, die zij al 'wist'. Deze gaven maakte haar leven er niet gelukiger op. Of dat normaal was, vroeg ze. "Wie is jou spirituele bron en met welk doel krijg je die informatie?", vroeg ik haar. Dat wist Anne niet. Ik zei dat ik ook vaak dingen over de toekomst doorkreeg, maar dat ik ook weet wie mijn spirituele bron is die mij die informatie geeft en ook met welk doel. "Maar hoe kan ik daar dan achter komen?", vroeg Anne. We legden haar wat uit over de spirituele wereld. Opgelucht en met genoeg bovennatuurlijk stof om over na te denken, verliet Anne onze stand. 

Veel mensen die bij ons aan de stand kwamen vertelden ons dat zij hetzelfde deden als wij. Ook zij hadden paranormale gaven gekregen en hielpen daarmee anderen, geleid door hun spirituele geleide gids. Op een enkeling na, raakte ieder diep onder de indruk door de bovennatuurlijke aanraking van Jezus Christus, wat volgens hun zeggen toch wel een dimentie dieper en krachtiger was dan de aanraking die zij gewend waren. 
Dat deed mij denken aan de situatie in Samaria, waar een zekere Simon woonde die ook veel bezig was op spiritueel gebied. Hij kon met zijn bovennatuurlijke gaven andere mensen helpen en dacht dat het van God was. Toen hij echter Filipus bovennatuurlijke dingen zag doen volgens de Jezus principes en in de Naam van Jezus Christus zieken zag genezen en dat er boze geesten uit werden gedreven, ervoer Simon wel degelijk het grote Goddelijke verschil. Die situatie staat beschreven in Handelingen 8.