PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Tineke zoekt zekerheid op de paranormaal beurs

Ik wilde meer zekerheid krijgen op de paranormaal beurs over de bovennatuurlijke bronnen. De spirituele krachten, universele energie (of hoe het ook mag heten). Krachten die vragen weten te beantwoorden (d.m.v. de gaven van de paragnost), die de pendel en het leggen van tarotkaarten beïnvloeden, die voorwerpen kunnen verschuiven, die over genezende kracht beschikken, die meer blijken te weten over onze toekomst. Als deze spirituele bronnen dingen over onze toekomst weten, dan blijken ze m.i. toch ook te beschikken over een intelligentie vermogen. Ik wilde meer hierover weten van de standhouders zelf. Zij immers laten zich hierdoor inspireren middels hun spirituele gaven. 

Het was er bijzonder druk. De tafels werden bezet door paragnosten, helderzienden, pendelaars, kaartleggers van tarotkaarten, magnetiseurs, mensen die aura's konden zien, enz. Allemaal hele lieve bewogen mensen die de medemens op een of andere manier kon helpen. De prijs voor een consult bedroeg daar op de beurs 12,50 euro.

Een standhoudster maakte geweldige mooie spirituele krijt-tekeningen wat iets kon vertellen over je persoonlijke leven. Ze maakte mij duidelijk dat ieder mens god is omdat de 'kosmos-Christus' in ieder mens aanwezig is en dat die 'Christus geest' in ons tot ontplooiing moet komen om zo met elkaar tot een betere wereld te komen van geluk en vrede. Ik vroeg: "Christus!? U bedoelt de Christus waarover in de kerk gesproken wordt, Jezus Christus van de bijbel?" Ze zei: "Ja, Jezus is onze grootste leermeester. Hij had ook de 'kosmos-Christus' in zich. Daarom is hij ook Goddelijk, zoals wij allemaal. De 'kosmos-Christus' in ons is liefde. De kerk is veroordelend geworden en daardoor zijn zij de Christus, dus de liefde, kwijtgeraakt. Zij leven religieuze wetten na en veroordelen iedereen die niet leven zoals zij."
Ik vroeg verder: "U zegt dat de Christus in ieder mens is ..., ik voel hem niet, ik zie hem niet ..., hoe kan ik nu zeker weten dat het goddelijke wat in mij, dat dit "de Christus" is?"
Ze zei: "De een noemt het Boeddha, de ander Allah of Christus, het is allemaal hetzelfde."
"Maar dan zit ik toch nog met een vraag ...", zei ik. "Als het allemaal hetzelfde is, is God / Christus dan niet tegen zichzelf gekeerd? Ik bedoel: Allah van de moslims zegt dat je de vijf wetten moet naleven om misschien gered te worden en Jezus Christus zegt dat de wetten ons juist niet kunnen redden en dat God alleen door Jezus de mens kan verlossen van het kwaad in de mensen en Boeddha blijkt geen god te zijn ... Misschien denk ik te diep na, dat kan ook, maar hoe moet ik dat zien?" Volgens haar mening waren dat allemaal verzinsels van mensen.
Ik vroeg haar hoe ik er achter zou kunnen komen dat 'de kosmos-Christus' ook geen verzinsel is van mensen en hoe ik zekerheid kon krijgen wie de Christus is. Zij kon mij hierover geen zekerheid geven. 

Even later kwam ik in gesprek met een standhoudster die een camera bediende die aura's kon fotograferen. Ieder kleur had weer een andere betekenis.Toen wees zij op een aura-foto van haar zelf. Achter haar stond een man en ze zei dat het haar "geleide gids" was die haar altijd hielp. Helemaal verbaasd vroeg ik: "Wat bijzonder. Maar hoe weet u dat hij uw geleide gids is? Heeft hij dat tegen u gezegd?" "Nee", zei ze. "Ik heb hem nog nooit gesproken." Ik vroeg: "Kunt u hem wel zien zonder camera?" Ook dat was niet het geval. Zij had de gids alleen op deze foto gezien. Geruststellend voegde ze eraan toe: "Iedereen heeft een beschermengel of geleide-gids die haar of hem helpt."
Toch riep dit bij mij allerlei vragen op. "Dus ik heb ook een gids?" Ze knikte bevestigend.
Ik vroeg verder: "Wat ik nu zo graag zou willen weten is hoe u weet dat deze man uw geleide-gids is. Hij laat niets van zich horen of zien. Eerlijk gezegd vind ik het best wel wat eng. Stel dat ik op straat zou lopen en iemand zou ongevraagd achter mij aan komen en gaat mij ongevraagd helpen, zonder zich te laten zien en zonder iets tegen mij te zeggen. Eerlijk gezegd vind ik dat best wel duister."
Maar de standhoudster vond het niet duister. Zij wist dat het goed was omdat het ook goed voelt, vertelde zij mij. Het gevoel bleek dus de toetsing te zijn.
Ik vervolgde het gesprek en zei: "Misschien ben ik wel te sceptisch hoor, maar persoonlijk vind ik gevoel erg bedrieglijk. Er zijn toch ook kwade geesten of gidsen, toch?" Ze knikte bevestigend. "Hoe kan ik dan weten dat ik niet met een kwade engel te doen heb? Dat het geen spirituele loverboy is, om het zo maar even te noemen. Een loverboy geeft je ook van alles, die helpt je, het voelt goed, maar zijn uiteindelijke doel is vernietigend. Hoe kan ik nu te weten komen wat zijn achterliggende doel is om mij en om u te helpen, hoe kom ik te weten wat zijn beweegredenen zijn? Het 'gevoel' is voor mij een slechte raadgever. Het heeft mij al te vaak bedrogen. Ik moest een keer naar Utrecht en voor mijn gevoel zat ik in de goede trein. Het voelde goed, maar ik kwam uit in Maastricht." Ook zij kon mij helaas geen antwoord en geen zekerheid geven. 

Ik heb met nog meer standhouders gesproken, maar ze konden mij geen duidelijkheid geven over de bronnen in de bovennatuurlijke geestelijke wereld. Ze wisten het eigenlijk zelf ook niet. Het "goed voelen" en de ervaring dat hét werkte, bleek de enige toetsing en zekerheid te zijn. Voor mij voelde het niet goed. Het voelde meer aan als 'natte-vinger-werk'.

Persoonlijk wil ik alleen te doen hebben met een Christus Geest die open is, die niets ongevraagd, buiten mijn wil om, zal doen. Die zegt wie hij is, wat beweegredenen zijn waarom hij iets wel of niet doet, die mij niet in onzekerheid laat en transparant is in zijn gedachten over ons, die een bron is vol van liefde, rechtvaardigheid en eerlijkheid en die ook doet wat hij zegt en belooft. Voor mij is Christus Jezus de enige Bron die aan al deze eisen beantwoordt.