PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Christus aanraking op paranormaal beurs

December 2004. Verslag van de paranormaal beurs in Eindhoven. 

De paranormale beurs ligt weer achter ons en is Gods-wonderlijk verlopen. Onze wederzijdse stand-buren (iriscopist en medium) waren zeer vriendelijke mensen en we raakten aan de praat over het verschil van elkaars werkwijze. "We doen immers hetzelfde, alleen op een andere manier!", was ieders conclusie. Op onze tafel hadden we een bordje staan waarop de consult-prijs stond vermeld: "Gratis ..., want voor niets hebben jullie het ontvangen, geef het dan ook voor niets weg. Afz: Jezus Christus.” 

Een mevrouw liep langs onze tafel en deed wat negatief en sceptisch. Maar opeens weigerden haar benen dienst, alsof haar benen loodzwaar werden. Ze kon geen stap meer zetten. Wij nodigden haar uit om op een van onze stoelen te gaan zitten en vroegen: “Mogen wij misschien voor u bidden? U zit hier nu toch en wij zitten hier ook, dus …” Wat sceptisch antwoordde ze ons: "Jullie weten toch niet waarvoor.” “Nee, wij niet, maar Jezus weet het wel. Mogen we het aan Hem vragen?”, vroeg ik. Dat mocht. De Geest van Christus bepaalde ons bij een situatie wat haar probleem volkomen duidelijk maakte. Ze was totaal verbaasd en verbijsterd. Toen we voor haar baden kreeg ze aan aanraking van Christus. Ze straalde en voelde zich als herboren. “Nu snap ik waarom ik niet verder meer kon lopen!”, zei ze. 
Later vertelden we dit aan Eric. Hij vertelde dat hij een magneet bij stand had gebeden, zodat zij die Jezus hulp nodig zouden hebben naar de tafel werden getrokken. Meerdere bezoekers kwamen op deze wijze bij onze stand.

Wilma keek naar onze stand en ging gelijk zitten. "Hier moet ik zijn!", zei ze resoluut. Ze was op zoek naar God en ging sinds drie maanden naar een kerk, maar ze vond daar niet wat ze zocht. En nu zocht ze op deze beurs naar een teken van God en een oplossing voor haar problemen. Ze vertelde er ook bij dat ze fikse rugpijn had en een been-lengte verschil van ongeveer 1,5 cm. We mochten ervoor bidden, maar ze benadrukte er wel bij dat ze beslist niet in wonderen geloofde. Met een geruststellende glimlach reageerden we: "Wij wel!" We baden tot Jezus Christus. Hij maakte haar benen gelijk en nam haar rugpijn weg. Ook ervoer ze dat de last van haar schouders weg was. Helemaal blij zei ze: "Ik ga gelijk terug naar huis, want ik heb God gevonden!"

Bart kwam aan onze stand. Ook hij werd getrokken tot onze stand-tafel, vertelde hij ons. Jezus Christus liet ons zien waar hij mee zat. Dat was voor hem als een schot in de roos. Tijdens het gebed raakte Christus Jezus hem aan en hij ervoer innerlijke rust en vrede. 

Er stond een man die ons steeds maar aan bleef kijken. Toen ging hij aan onze tafel zitten. Hij zei: "Jullie ogen staan anders.” Die opmerking deed ons op een of andere manier erg goed. Hij vroeg gebed en Jezus Christus nam zijn pijn in de nek weg. 

Een jonge man, Ronnie, liep langs onze tafel. Ik zei iets, wat weet ik niet meer, maar voor hem was dat een teken dat hij bij onze tafel moest zijn. Voordat hij zijn verhaal wilde vertellen had Jezus Christus ons al de kern van zijn probleem aan ons door gegeven. Hij voelde zich helemaal bevrijd en zei: “Ik was al bang dat ik hier niet zou vinden wat ik zocht, maar nu heb ik Jezus Christus en Zijn hulp toch nog gevonden!"

Vincent stond voor onze stand en vroeg:: “Zijn jullie Christenen?” We vroegen hem: "Wat versta je onder Christenen? De duvel gelooft ook in Christus, maar die zou ik toch geen christen willen noemen. Wij volgen Jezus ..." Hij ging daarop zitten en vertelde over zijn jarenlange worsteling van verdriet, angst en verwarring. Hij had God gezocht, jaren in een kerk gezeten, maar God niet gevonden. Weer uit de kerk vertrokken en was nog altijd erg boos op God. Nu deed hij bewust alles wat God en gebod verbood. Ondanks zijn boosheid op God, wilde hij wel graag dat we voor hem gingen bidden. Tijdens het gebed ervoer hij een zeer sterke aanraking van Gods liefde voor hem. Totaal verbaasd zei hij: "Dat Jezus mij ook hier op de paranormaal beurs weet te vinden!"

Corrie en Gina baden voor twee mensen. De een heeft last van pijnlijke heupen. Haar ongelijke benen groeiden tijdens het gebed gelijk en Jezus genas haar heupen. De pijn was weg. De andere vrouw had borstkanker. Ze was erg moe. Een paar dagen terug had ze een onderzoek gehad of er nog uitzaaiingen waren. De uitslag zou ze over een paar dagen krijgen. Ook over haar werd gebeden en beiden ervoeren ook een aanraking van Christus. 
(Een week later liet een van hen ons weten dat de pijn in de heupen weg was en dat haar zoon, waarvoor ook gebeden was, mocht stoppen met de medicijnen. De uitslag van de andere vrouw had uitgewezen dat er uitzaaiingen op de lever zat. Ondanks dat voelde ze zich, vanaf het moment dat er over haar gebeden was, niet meer moe. Hoe dan ook, wij blijven met ons team voor deze mensen bidden)