PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

De mensen achter de praktijk

De Praktijk voor Gebedsgenezing wordt bemand door een gebedsteam en telefoonmedewerkers.
Tineke Hanique is (initiatiefneemster) en Eric van der Scheer (secretaris).

Het werk doen ze op geheel vrijwillige basis, zonder enig winstbejag.
Uitspraak Jezus Christus: "Maak zieken beter... voor niets hebben jullie dit gekregen, geef het dan ook weg voor niets.

De medewerkers van de Praktijk zijn geen professionals op medisch of maatschappelijk gebied. Zij hanteren de Goddelijke (genezings)principes welke beschreven staan in de Bijbel en zien Jezus als Leermeester en voorbeeld.

Praktijk voor Gebedsgenezing vertegenwoordigt geen kerk of kerkgenootschap. De meeste teamleden zijn echter wel persoonlijk aangesloten bij een kerk.

De beweegredenen om te bidden voor mensen is:

  • het geroepen weten door God om de gaven van genezing in praktijk te brengen
  • het bewogen zijn met de mens die ziek is en/of problemen heeft
  • het overtuigd zijn van de kracht van het gebed
  • het geloof dat Jezus Christus de verhoorder is van de gebeden/li>