PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

De intentie: Wij genezen niet, dat doet God

De "Praktijk voor Gebedsgenezing" is op 10 november 2000 officieel gestart met de opening van het "Gebedskamertje".
De afgelopen jaren heeft de Praktijk veranderingen doorgemaakt, zoals de vele healing-acties in buurthuizen, het bezoeken van paranormaal beurzen en dergelijke.
Wat echter niet is veranderd, is onze intentie waarmee we zijn gestart.
Deze intentie kunt u lezen in onderstaand interview tijdens de opening van de Praktijk.


EINDHOVENS DAGBLAD: "WIJ GENEZEN NIET; DAT DOET GOD"
Door Rob Brug

EINDHOVEN- "Wij zien dit puur als vrijwilligerswerk. Daarom is onze gebedsgenezing ook helemaal kosteloos. Nee, we hebben ook geen collecte-busje voor vrijwillige bijdragen. Wij hebben deze gave nu eenmaal van God gekregen en willen die graag delen met anderen. Het enige wat we aan de mensen vragen is dat ze opschrijven wat God met hen gedaan heeft. Die ervaringen bundelen wij in een boek, zodat we daar af en toe in kunnen terug bladeren. Dat is ons loon."

Al vele jaren doen Yolande, Tineke en Els uit Eindhoven aan gebedsgenezing. Volgens de drie hebben zij al tientallen mensen van uiteenlopende kwalen en ziekten af geholpen. "Nee", corrigeert Tineke: "Wij genezen niet. Dat doet God. Wij bidden alleen maar."
"Beschouw ons maar als een doorgeefluik" vult Yolanda aan. "Bidden voor anderen, hoeveel dat er ook zijn, maakt ons niet krachteloos. Wij vragen het aan God in de naam van Jezus en díe doet het."

Volgende week vrijdag openen de drie een praktijk voor gebedsgenezing. Tussen zeven en half negen uur die avond is de sober ingerichte kamer open voor belangstellenden. Vrijblijvend kunnen mensen er een kijkje komen nemen.

"Mensen zouden kunnen denken dat het om een sektarisch gedoetje gaat." licht Tineke H. toe. Wij willen hen laten zien dat dat absoluut niet het geval is. Alle mensen, ongeacht hun geloof zijn bij ons welkom. "Els: Ook moslims zijn bij ons bijvoorbeeld welkom. En ze mogen zelfs weer als moslim het pand verlaten."

Op een gegeven moment kwamen de drie vrouwen, ieder voor zich, er achter dat bidden voor anderen een genezende werking bleek te hebben. "Ik ontdekte jaren geleden dat God alleen het goede met ons wil en dat bidden daarbij helpt," vertelt Tineke. Ik ben gaan bidden voor mensen en zag dat ze genazen. Vervolgens zijn ze weer anderen gaan benaderen en op die manier kwamen er steeds meer naar mij toe. De meesten genezen. Op zijn minst laat zich een duidelijke verbetering zien." Voorbeelden hebben de drie genoeg. "Ik heb ooit eens gebeden voor iemand met een kaakontsteking", vertelt Tineke. "Die vrouw was er erg aan toe en kon niet meer geopereerd worden. Nadat we samen gebeden hadden, werd ze de volgende ochtend wakker en bleek ze genezen te zijn. Maar ook mensen met ernstiger aandoeningen hebben er baat bij."
Els: "We behandelen allerlei zaken. Van pijn in de kleine teen tot reuma, whiplash of kanker. Maar ook hebben we een geval gehad van long emfyseem, migraine, eczeem of versleten knieën en heupen." 
In sommige gevallen - als succes uitblijft - schakelen de drie vrouwen de gebedsgroep in waar zij elkaar jaren geleden hebben leren kennen. "Maar alleen als mensen daar achter staan en het zelf ook willen." beklemtoont Tineke.

Het idee voor een praktijkruimte is ontstaan uit de behoefte de 'werkzaamheden' wat te structureren. "We hebben tenslotte ook nog alle drie een gezin.", zegt Tineke.
"En je moet ervoor zorgen dat het niet uit de klauwen loopt", vult Yolande aan.