PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Waarom de waarheid vrij maakt

Naast de e-mail informatie over de Internet Bijbel (zie andere vraag over nazorg) krijgt men ook onderstaande informatie toegestuurd. Het legt uit waarom het lezen van de Bijbel zo noodzakelijk is om vrij te worden en te blijven van ziekten, pijn, problemen enz.

Deze informatie e-mail luidt als volgt:

Het lijkt me goed om wat uitleg te geven waarom het nodig is om meer te weten wat Jezus allemaal heeft gezegd en heeft gedaan.

Dit gebedswerk is ontstaan omdat veel mensen een beroep op ons deden omdat zij vrij wilden komen van hun problemen, ziekte, gebondenheid, spanning, angsten, enz.
Mijn vraag aan Jezus Christus was toen:
"God hoe kunnen al deze mensen van al die ellende vrij komen en ervan vrij blijven?"
Een tekst uit de bijbel kwam in mijn gedachten: "de waarheid maakt vrij."
Dus die specifieke waarheid heeft de mens nodig om vrij te kunnen komen van welk probleem dan ook.

Maar wat is dan die waarheid, wat houdt die waarheid in? Op godsdienstig en spiritueel terrein worden er immers al zoveel "waarheden" (?!) aangeboden. Waar kan ik die waarheid vinden? Zou ik daarvoor wekelijks naar de kerk moeten gaan, of naar een bijbelstudiegroep? Of zou ik meer aan mijzelf moeten werken of een of andere soort spirituele methode moeten gaan volgen of beoefenen?
Of bestaat die waarheid uit het doen van goede werken of uit positief denken? Of zou ik er alleen maar voor hoeven te bidden en geduld voor moeten hebben? Voor mij was het een groot spiritueel doolhof, vol met vraagtekens.

Het enige wat er voor mij nog overbleef was tot God roepen: "Help...!".
Ik kreeg rust toen de Geest van Christus mij een bijbeltekst in mijn gedachte gaf: Joh. 14:6
(Johannes hoofdstuk 14, vers 6). Ik was benieuwd wat er zou staan en zocht het op [Het Boek]:
6 "Ik ben de weg, de waarheid en het leven", antwoordde Jezus, "Ik ben de enige weg tot de Vader. 7 Als u Mij kent, moet u ook mijn Vader kennen. Van nu af aan kent u Hem; want door Mij hebt u Hem gezien." 
Jezus zegt eigenlijk dat de waarheid die vrij maakt bij Hem te krijgen is, omdat Hijzelf de Levende Bron is van die waarheid. Ondanks dat ik dit eigenlijk allang wist, viel bij mij op dat moment het geestelijke muntje pas echt.

Mijn gedachten gingen uit naar twee natuurlijke waterbronnen, een zuivere en een onzuivere bron.
Het water uit beide bronnen kan onmiddellijk de dorst lessen. Men zal niet ter plaatse dood neervallen als men drinkt uit de onzuivere bron. Wel zal men langzaam dodelijk ziek gaan worden. Drinken uit beide bronnen geeft op korte termijn hetzelfde effect, maar op termijn een geheel verschillend effect. Hetzelfde principe geldt ook bij de spirituele bronnen die onze dorst kunnen lessen. Vele praten over al het water en proberen met meer kennis verlost te worden van de geestelijke dorst. De enige echte oplossing is om daadwerkelijk te gaan drinken uit de bron die zuiver en betrouwbaar is.

Jezus leven was op zich al een bewijs dat Hij de waarheid is en de waarheid sprak. Geestelijk gezien is Jezus Christus de zuivere Bron.
In Joh. 6 vers 35 [Het Boek] zegt Jezus: "Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Jezus zegt dat Zijn woorden "waarheid en leven" bevatten en voeding zijn voor de menselijke ziel. Sterker nog, de bijbel zegt in Joh. 1 dat Gods Geest verbonden / verweven is aan Zijn woord.

Door gebed brengen wij de nood van de mens bij Jezus Christus, de zuivere betrouwbare Bron. Het is nodig dat mensen zelf ook gaan drinken van Zijn geestelijke water door de woorden van Jezus Waarheid te lezen, woorden die mensen echt vrij kunnen maken.

Ik hoop dat ik je hiermee wat heb kunnen helpen op je weg naar herstel.

Hartelijke groet,

Tineke