PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

De bijbel van A tot Z betrouwbaar

De bijbel ..., van A tot Z geloofwaardig en betrouwbaar ...?!

De Bijbel is weliswaar één boek, maar tegelijkertijd ook een verzameling van meerdere boeken. De 66 boeken in de bijbel zijn geschreven door ten minste veertig verschillende auteurs, over een periode van niet minder dan 1500 jaar (van 1400 v. Chr. tot 100 na Chr.). Het waren mensen van allerlei rangen en standen: koningen, schaapherders, predikers, boeren, vissers, priesters, enz. Ze leefden in drie verschillende continenten: Europa, Azië en Afrika. 

Menselijk gezien is het onmogelijk dat 40 schrijvers een boek kunnen schrijven over God, zonder elkaar tegen te spreken, terwijl ze elkaar niet kenden en ook nog eens in een tijdsverschil van 1500 jaar leefden, in verschillende continenten, culturen, sociale omstandigheden, maatschappelijke rangen en standen .... Ja, dan mag je gerust van een wonder spreken. 

Verder zijn er nog de honderden toekomst voorspellingen, waarvan sommige er zo'n 4000 jaar geleden zijn opgeschreven, die allemaal -op een paar na- letterlijk zijn uitgekomen. 

Archeologen graven rondom de ruïnen van de oude steden. Hun vondsten helpen de oude geschiedenis te begrijpen. De laatste jaren komen steeds meer historici tot de conclusie, dat de bijbel toch gelijk heeft en betrouwbare geschiedbeschrijvingen bevat. 

Er zijn geen noemenswaardige verschillen bij het kopiëren en het overschrijven voordat de boekdrukkunst bestond. De boeken zijn altijd bewaard gebleven, ook tijdens de vervolgingen. Het boek is altijd actueel gebleven in elke periode van de wereldgeschiedenis en op iedere plaats op aarde. 

De bijbel-schrijvers beweren dat de Christus Geest hun de Goddelijke woorden in hun gedachten heeft gelegd en dat zij toen (vanuit die Goddelijke inspiratie) alles hebben opgeschreven. Wat de schrijvers beweren is dat het Gods woorden zijn waar God zelf met hart en ziel achter staat. Dat betekent dat God zich persoonlijk verbind aan Zijn Gods-woord in de bijbel, hetgeen betekent dat ieder woord Goddelijke kracht bezit. Daar zijn wij (medewerkers van de Praktijk) ook regelmatig getuigen van. De bijbel is een wonderlijk boek, wat wonderen tot gevolg heeft. 

De bijbel is ook een boek wat ons leert wie God is, wat Hij denkt en wat Hij doet. Het geeft ons een beeld over het bestaan van engelen en alle onzichtbare geesten. De bijbel leert ons ook hoe we praktisch de spirituele bovennatuurlijke principes kunnen toepassen en het geeft antwoorden op alle levensvragen.

De bijbel is dus een boek van levende woorden, van Gods-wonderen wat de moeite waard is om te lezen.