PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Hoe verder gebedsverhoring

TOELICHTING GEBEDSVERHORING

Het proces van herstel kan in één keer intreden, of geleidelijk gaan, of stapsgewijs verlopen. Het kan ook pas na enige tijd doorbreken. Voor een volledige gebedsverhoring is meestal meerdere keren bidden noodzakelijk.

Elk gebed heeft een krachtige werking. Net als bij de eerste inname van een antibiotica kuur. Voor volledig herstel is het wel belangrijk de gehele kuur af te maken. Zo is het ook met het gebed.

Bidden is ook strijden in de spirituele wereld. Er is een strijd gaande tussen de macht die het probleem veroorzaakt en de Hersteller. In een oorlog is een geweerschot niet altijd voldoende om de bezetter te verdrijven, zo ook is meestal een (schiet)gebed niet altijd voldoende.

Onze Leermeester Jezus Christus spreekt over wedergeboorte. Zonder wedergeboorte is het niet mogelijk om de dimensie van het Koninkrijk van God te zien of binnen te gaan. Daarbinnen bevindt de Bron zich van Goddelijk herstel en genezing. Het volgend gebed kan u helpen om bij deze Goddelijke Bron te komen.

Gebed:“Vader God, ik bid U om troost, uitkomst, vernieuwing en genezing, in mijn gehele situatie door Uw liefdevolle aanwezigheid.

Ik wil naar de Bron van herstel, genezing en vernieuwing. Daarom vraag ik U, Jezus Christus, om in mijn leven en in mijn situatie te komen. Wilt U mij bevrijden van .... en van alles wat mij schade doet. Wilt U mijn leven vernieuwen, mij alles vergeven wat niet naar Uw wil is. Ik vraag U om met Uw Christus Geest mij te helpen om U en mijn naaste te dienen en lief te hebben en U te volgen. Dit alles bid ik U in Jezus' Naam. Dank U wel dat U dit gebed zal verhoren."

Door dit gebed is er als het ware een gebedszaadje gezaaid in uw situatie. Dat heeft soms wat meer tijd nodig om uit te komen, waardoor het lijkt dat u nog geen gebedsresultaat ervaart of ziet. Daarom is vaak meer gebed noodzakelijk.

De volgende keren kan u het bovenstaand gebed in een dank-vorm bidden:

“Vader God, ik dank U voor Uw uitkomst, vernieuwing en genezing en dat U in mijn gehele situatie zal zijn door Uw liefdevolle aanwezigheid. Dank U dat ik naar Uw Bron van herstel, genezing en vernieuwing mag komen en dank U Jezus Christus, dat U in mijn leven en in mijn situatie bent gekomen. Dank U dat U mij bevrijdt, mij vergeeft en mijn leven vernieuwd. Dank U Jezus Christus ik U kan volgen door U en ook mijn naaste lief te hebben. Dank U dat U mij ook hierbij helpt. Dit ik alles bid ik in Jezus' Naam."

U mag ons ook altijd bellen of schrijven indien u meer gebed wilt of nog vragen heeft.

Voor persoonlijk gebed bij u in de buurt kunt u ook contact opnemen met een Healingroom.

Website: www.healingrooms.nl

 

Als u meer wilt weten over Jezus Christus, dan bevelen wij u de Alpha-cursussen van harte aan. Deze cursussen worden gehouden in heel Nederland en zijn meestal kosteloos (www.alpha-cursus.nl).

 

Opmerking: De Praktijk voor Gebedsgenezing adviseert om niet te stoppen met uw behandeling of medicijnen, zonder medeweten van uw behandelend arts.