PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Iedereen heeft een andere uitleg

Hoe verder? De bijbel? Iedereen heeft een andere uitleg

Laat ik eerst even een voorbeeld geven: 

Een stel blinde kinderen heeft in hun leven van het bestaan van een olifant gehoord. Om te weten wat een olifant voor een beest is mag ieder kind een gedeelte van de olifant voelen. Het ene kind, die alleen de poot heeft gevoeld zegt: "Een olifant is een rechte boomstam." Het andere kind die de slurf heeft betast zegt; "Nee hoor, een olifant is een kromme beweegbare dikke brandweer slang!" Het derde kind, die de staart heeft gevoeld, is overtuigd dat het een dunne tuinslang is. Het kind dat op de rug heeft gezeten zegt: "Ik ben niet gek. Ik weet zeker dat een olifant er uit ziet als een eiland. Ik heb er zelf op gezeten en er op gelegen!" Ieder kind is zo overtuigd van zijn gelijk dat ze elkaar in de haren vliegen.

De poten van een olifant hebben een zeer belangrijke functie. Ze zijn heel belangrijk. Dat is een waarheid en die waarheid kan benadrukt worden. Maar de poten zijn maar een gedeelte van het gehele beest dat olifant heet. Zo ook kunnen de zienswijzen over gedeelten uit de bijbel belangrijk zijn, maar dat is niet wat de inhoud en boodschap is van gehele bijbel.

Door alle verhalen heen zie je een rode draad door de bijbel lopen: "De LIEFDE van God die voor de mens alles over had, gaf zijn eigen zoon: Christus Jezus". De bijbel zegt dat Jezus Christus de belichaming was van God Persoonlijk. Jezus is de weg tot God. Alleen hij kan ons mensen in contact brengen met zijn Goddelijke Vader. 

Ook door de bijbelse wetten zie je de Goddelijke LIEFDE. Het eerste gebod is: "Heb God lief". Het tweede gebod is: "Heb je naaste lief, zoals jezelf". God zegt in de bijbel dat deze twee wetten even belangrijk zijn. Het zijn de twee fundamenten waar alle andere wetten op staan. 

1 Johannus 5:9-12 legt uit wat God liefhebben inhoudt: "God liefhebben is geloven en vertrouwen in de verklaringen die Hij heeft afgelegd over Zijn Zoon Jezus Christus; God liefhebben is doen wat Hij heeft gezegd. Als iemand dat niet gelooft, dan zegt hij daarmee dat God een leugenaar is."

De naaste liefhebben is de ander: "Goed doen, rekening houden met ..., respect hebben voor ... zijn / haar belangen en die boven die van jezelf stellen." 

Gods gedachten en Gods wegen zijn zo hoog, zo diep, zo breed, zo groot dat we dat als mens nooit kunnen bevatten, maar wel met elkaar. Dat staat in de bijbel. Daarom heb je ook elkaar nodig om iets te kunnen begrijpen van God. Daarom kom je zo moeilijk verder als je alleen blijft in je geloof.