PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Jaco P. vrij van onzekerheid en roken en krijgt beter werk

Maart 2017 

 

Redactie: Jaco vraagt ons om gebed. Hij ervaart spanning op zijn werk, vooral met zijn leidinggevende. Hij is bang dat hij zijn baan zal verliezen. Tijdens het telefoongesprek komen er nog meer problemen aan het licht. Vier weken later schrijft Jaco ons het volgende: 

 

Jaco: "Na onze fijne telefoongesprekken en gebeden heb ik Gods kracht in mijn leven ervaren. Mijn gevoelens van onzekerheid zijn verdwenen. Ik voel me veel levenslustiger. Ook is mijn onbeheersbare behoefte om te roken abrupt verdwenen.
Ik merkte dat mijn leidinggevende meer vertrouwen in me heeft gekregen, vanaf het gebed. Hij ziet nu ook blijkbaar dat ik kwaliteiten heb. Toch was het eindgesprek over mijn baan en contract slecht, ik kreeg zelfs ontslag. Dat begreep ik eerst helemaal niet. Maar ik kreeg weer hoop toen je me vertelde dat God de uitslag c.q. uitkomst zou sturen en bepalen.
Ik heb een baan gevonden, dus binnen 14 dagen na het slecht-nieuws-gesprek. Ook weer in mijn vakgebied, minder ver van huis en ook nog in een hogere loonschaal. Amen! 
Dank u voor uw krachtige gebeden en fijne counseling per telefoon.
Ik ben u, maar, in de eerste plaats Onze Vader zeer dankbaar."

 

Maart 2018

 

Jaco heeft ons laten weten dat hij een vast contract heeft gekregen.