PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Christel H na 22 jaar genezen van bedplassen, nachtmerries, vroegere traume en psoriases

Help mij U te horen, Heer. 

U zegt: Vrede zij met u allen.

Ik ben de Heer, jullie Verlosser en Degene die jullie hart zoekt. Ik ben Degene die onvermoeibaar voor elke deur staat en aanklopt. Ik ben Degene die de zondaar volgt en de wijze verbluft doet staan. Ik ben Degene die Zijn zegeningen vermeerdert en jullie behoedzaam voorbereidt om Mijn Nieuwe Jerusalem binnen te gaan. 1 Ik ben de Heilige Drie-Eenheid, allen in Een en Dezelfde, die met Mijn Reddingsplan jullie allen voorbereidt op jullie vereniging in een enkele heilige Kudde. Ik ben Degene die de hoge bomen in hun groei belemmert en de kleine toestaat te groeien.

Vreest niet, beminden, want Ik zal in deze wildernis nieuw zaad van Liefde en Vrede zaaien. Ik zal Mijn tuin doen herleven, zodat de goddelozen en slechten zien en weten dat Mijn Goddelijke Hand op jullie allen rust. De stenen harten zullen Mijn Grenzeloze Barmhartigheid begrijpen, en dat Ik, de Heilige, onder jullie verblijf. Ik houd je bij je rechterhand, voel Mijn Tegenwoordigheid. Ik zal je niet in de steek laten, wees dus niet bevreesd. Ja, Ik zal ieder van jullie bij de hand nemen en vormen, opdat jullie kinderen van het Licht worden genoemd en de zaak van de gerechtigheid dienen. Ik, de Heer, heb vanaf het eerste begin gezegd dat Ik wil dat jullie heilig zijn zoals Ik Heilig ben.

Daar Ik jullie God ben en jullie Mijn volk, zullen jullie Mijn Wet moeten onderhouden. Mijn Wet is een wet van Liefde. Leert Mij te beminnen, leert Mij te aanbidden. Ik ben op zoek naar jullie hart. Luistert niet naar de wereld, luistert naar Mijn Kreet van Liefde. Luistert naar Mijn Hartkloppingen. Elke Harteklop is een roep om een ziel.

Komt tot Mij in Mijn geopende Armen, vertrouwt jullie toe aan Mijn omarming, en voelt deze Liefde die Ik voor jullie koester, voelt deze Barmhartigheid die Ik voor jullie allen heb ! Keert terug tot Mij en Ik zal jullie genezen. Bewaart Mijn Woorden en prent ze in jullie hart. Laat niet toe dat Mijn Woorden worden weggedragen door de vier winden.

Komt en vestigt jullie ogen op Mij en laat niet toe dat iemand jullie ogen van Mij afwendt. Beseft welke Genaden Ik jullie aanbied als Ik, de Heer..., bloem, overwin je apathie.

Heer Jezus, help mij haar te overwinnen !

Verblijd Mij en hoor Mij.