PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Celine vrij van tinnitus (oorsuizingen)

Februari 2011

Celine is 20 jaar en heeft al geruime tijd last van oorsuizen. Het beperkt haar dagelijks functioneren. Door het slaaptekort kan ze zich niet goed meer concentreren op haar studie. Ze kan zelfs niet meer de energie opbrengen om haar sociale relaties te onderhouden. Celine is bang dat het haar eigen schuld is, omdat ze graag naar harde muziek luistert. Ondanks dat ze niet makkelijk opgeeft, is ze de wanhoop nabij. Ze denkt dat ze ook slechter is gaan horen, maar uit alle medische trajecten blijkt dat alles goed is, inclusief het gehoor.

Iedere dag bidt ze voor genezing, want alleen een wonder kan haar nog helpen. Maar door al dat oorsuizen kan ze zich niet volledig op het gebed concentreren. De gedachte dat God haar niet wil genezen, omdat haar gebeden voor God niet serieus genoeg klinken en God boos is dat ze soms zo negatief denkt over andere mensen, bezorgen haar een knoop in haar maag en vreselijke angstgevoelens.

Omdat ze zo niet verder meer kan leven, belt ze op 18 februari 2010 de Praktijk voor Gebedsgenezing op die voor haar bidt. Maar ook bij dat gebed lijkt ze geen baat te hebben. Wel ervaart ze wat innerlijke rust. Maar enkele weken later zet God deuren open die naar haar genezing leiden. Middels een natuurlijke weg geneest de bovennatuurlijke God haar. Tien maanden later e-mailt Celine ons:

“Ik ben altijd wel redelijk gelovig geweest, ook al ga ik nauwelijks naar de kerk, ik bid elke avond. Ik ben in ieder geval heel dankbaar dat het weer zo goed met mij gaat, want ik ben echt door een hel gegaan, toen ik van de een op de andere dag Tinnitus kreeg, oftewel een suizend geluid in mijn linkeroor. Ik denk liever niet te veel terug aan die periode, maar ik was echt wanhopig en vreesde dat ik nooit meer een fatsoenlijke nachtrust zou krijgen.  Na een hoop doktoren, audiologen en ik weet wat niet voor mensen hebben te bezocht (niemand vond wat en er was geen gehoorschade), ging ik eens zoeken op internet en kwam terecht op deze site.  Ik heb met de Praktijk gebeld en Tineke heeft voor mij gebeden. Ik voelde mij wel wat gerustgesteld, maar het geluid was niet minder geworden.

Uiteindelijk ben ik bij een kerk terechtgekomen en heb daar een gebedsketting gevolgd van 7 weken. Zo rond de vijfde of zesde week vond mijn vader een artikel, waarin stond omschreven hoe een scheve kaak voor veel ellende kon zorgen. Ik heb ongeveer 2 maanden voordat ik last kreeg van Tinnitus, een kaakoperatie gehad waarin al mijn verstandskiezen verwijderd werden. Waarschijnlijk was dat de druppel die de emmer deed overlopen, aangezien ik altijd al een knappende kaak had. Na flink wat metingen bij de tandarts kreeg ik uiteindelijk een tijdelijke beugel, genaamd een splint. Deze moest ik drie maanden dragen en ik merkte dat het geluid steeds minder aanwezig was, al ging het wel langzaam. Ik hoorde het alleen ’s avonds als ik ging slapen en dan was het niet meer zo storend als voorheen. Ik bleef echter wel bidden dat het geluid volledig zou verdwijnen.

Het geluid is nu voor ongeveer 98% weg en ik geloof echt dat ik hulp van boven heb gekregen. Ik vond het toevallig dat het krantenartikel juist verscheen toen ik bezig was met de gebedsketting en ik weet nog dat ik God beloofde, als het geluid weg zou zijn, een berichtje zou achterlaten op jullie site.
Dus bij deze, God: Heel erg bedankt!”