PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Het geheim achter de zonde

Het geheim achter de zonde is:

dat het je koud en afgestompt maakt voor het goede 
dat het verlangen gaat verdwijnen om God (het Goede) in je leven te hebben
dat het jouw innerlijke vrede, rust en blijdschap gaat aantasten
dat het jouw leven op de lange termijn inhoudloos, leeg en koud maakt
dat je jouw controle en vrijheid, welke je van God hebt gekregen, weggeeft in de handen van het Kwaad
dat een niet-vergeven zonde recht geeft aan het Kwaad om controle over jouw leven uit te oefenen en je vrijheid te binden 
dat het jouw Goddelijke gaven, jouw autoriteit en Gods bescherming over jou verloren doet gaan en dat het Kwaad zijn doel in jou kan waarmaken: Jij, die Gods oogappel bent, kapot maken. 

Paulus zegt in 1 Korintiërs 11:30: 
"Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven."

En Jesaja 59:1-2 zegt: 
Blijft redding uit omdat Gods arm niet ver genoeg reikt? Vinden jullie soms geen gehoor
omdat hij doof is? Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! 
Zij staan als een muur tussen jullie en je God. Het zijn jullie zonden die God beletten je te horen! 

Indien aan Christus vergeving wordt gvraagd en ook opgehouden wordt met de zonde, dan zal God zorgen dat de negatieve gevolgen van dit proces van de zonde zal gaan ophouden. 
Dan staat er voor God niets meer in de weg om gebeden te verhoren en ziekten weg te nemen.