PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Het geheim achter het christendom

Andere religies hebben een stel regels met een filosofie om tot een soort zelf-verlossing te komen. Je kunt zelf aan je eigen pad werken. Het draait allemaal om jezelf en om de kracht die in jezelf verscholen zou liggen.

Het christendom is een religie die anders is dan alle andere. Christenen geloven en volgen Jezus Christus. Jezus zegt dat wij ons niet zelf kunnen verlossen. Alleen Hij kan dat doen voor ons. Jezus alleen is voor ons door de hel is gegaan. Dat deed Hij door voor ons aan het kruis te sterven en uit de dood op te staan. Hij leeft. Door de levende Jezus Christus voor de volle 100% in je leven toe te laten, komt de Geest van Christus in je leven. Jezus noemt deze spirituele eenwording met de Christus Geest 'wedergeboorte', waardoor een relatie tussen de mens en God mogelijk wordt.