PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Gebed voor uitkomst

TOELICHTING GEBEDSVERHORING

Jezus Christus is onze Leermeester en leert ons over het Koninkrijk van God. Daar bevindt zich De Bron van Goddelijk herstel en genezing. Dat Koninkrijk kunnen we niet zien met onze menselijke ogen, maar we kunnen we wel binnen gaan. Het volgend gebed kan je helpen om bij de Bron, bij God te komen:

“Vader God, ik bid U om troost, uitkomst, vernieuwing en genezing, in mijn gehele situatie door Uw liefdevolle aanwezigheid.
Ik wil naar de Bron van herstel, genezing en vernieuwing. Daarom vraag ik U, Jezus Christus, om in mijn leven en situatie te komen. Wilt U mij bevrijden van .... en mijn leven vernieuwen, mij alles vergeven wat niet naar Uw wil is. Ik vraag U om met Uw Christus Geest mij te helpen om U en mijn naaste te dienen en lief te hebben. Dit alles bid ik U in Jezus' Naam. Dank u wel dat u dit gebed zal verhoren."