PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Het gebed van Jabes om zegen

Ook wij mogen het gebed dat Jabes bad tot God ook bidden. God is immers een lieve Goddelijke Vader die graag wil verhoren. Zijn wens is om ons te zegenen met het goede. Dit gebed dat Jabes bad staat in 1 Kronieken 4:10

Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: “Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft!” En God schonk wat hij had gevraagd

Het gelovig gebed heeft een krachtige werking. Gebed houdt meer in dan alleen maar bidden.

Zoals een antibiotica kuur, zo ook brengt een gelovig gebed een herstelproces op gang. Dat kan onmiddellijk een zichtbare doorbraak voor herstel geven, maar het kan ook geleidelijk of stapsgewijs verlopen

Een gelovig gebed is als een geweerschot dat wordt afgevuurd in een geestelijke strijd tussen spirituele machten (die het probleem veroorzaken), en de Hersteller God. Soms zijn meerdere gebeds-schoten en volharding noodzakelijk