PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Een gebed van hoop en intimiteit met GodDank U God, U houdt van mij, U heeft een hoopvolle toekomst voor mij.
U wilt mijn Vader zijn. 
Dank U Vader God, dat U Jezus Christus gestuurd heeft naar deze wereld, om mij weer terug te brengen tot Uw Vaderhart. 
Dank U Jezus Christus dat U de liefde van de Vader liet zien. 
Dank U dat U zelf Uw eigen leven voor mij heeft opgeofferd, al mijn fouten heeft weggedaan, zodat de weg vrij is voor intimiteit met Vader God. 
Dank U dat U bij en in mij wilt wonen door uw Geest en mij aanvaard mij zoals ik ben. 
U omarmt mij met Uw liefdevolle armen, want ik ben Uw kind!

God zegt: 

"Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven."
(Jeremia 29:11)

David zegt: 

"U ziet alles van mij, U kent mij helemaal zoals ik 
U weet het als ik zit en als ik weer opsta, vanuit de hemel weet U wat ik denk. 
U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen.
Alles wat ik doe, is voor U bekend. 
Elk woord dat ik uitspreek kent U al, Here. 
U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij.
Uw hand rust op mij.
 Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen.
Het is zo wonderlijk, zo hoog. 
Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw Geest, waar zou ik naar toe moeten om U te ontvluchten? 
Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik U daar ontmoeten.
U zou mij vasthouden en uw rechterhand zou mij stevig leiden.
S
tel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om mij heen zijn. 
Ook de duisternis kan niets voor U verbergen.
Voor U is de nacht net zo licht als de dag en duisternis betekent niets voor U.
 hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt? Mijn hele lichaam werd door U  Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt.
Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan.""
(Ps.139: 1-14)