PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Hefboomgebed

Dit gebed is eigenlijk een proclamatie vanuit Gods Woord in gebedsvorm overgezet. (Tussen haakjes staat de verwijzing naar de passage uit de Bijbel). Je kunt het voor jezelf gebruiken, als je ziek bent. Zet dan “ik, mij, mijn of mijzelf” op de stippellijn.
Je kunt het voor een ander gebruiken: vul dan in op de stippellijn de naam van die persoon in.

Gebed

Dank u Jezus Christus, dat u de Geneesheer bent. (Exodus 15:26) In de naam van Jezus Christus sta ik op tegen de onrechtmatige roof van ……….. gezondheid. God haat deze onrechtmatige roof. Hij heeft het recht lief. (Jesaja 61) Ik plaats ….... in de schuilplaats van de Allerhoogste, in de schaduw van de Almachtige. (Psalm 91) De Here Jezus Christus is voor …….., achter ……..., boven …….., onder ……... en in ……... (Psalm 139) ……….. zal een priester zijn van de Allerhoogste, een dienaar van onze God. In plaats van het verdriet krijg(t) …….…. een dubbele vergoeding. In plaats van rouw zal …….… juichen over de overwinning. Zo zal ……….. een dubbele vergoeding en blijvende vreugde krijgen. (Jesaja 61) ………… leef(t) en zal leven. …….… heb / heeft een hoopvolle toekomst. (Jeremia 29:11) ………… ben / is genezen door de striemen van Jezus Christus. (Jesaja 53:5) ….…….. ben / is gezalfd en de Heilige Geest is op ………….. Ontvang troost van de Trooster, ontvang een gouden kroon en ontvang vreugde in plaats van rouw en verdriet. (Jesaja 61) Aangetaste onderdelen van ……..….. lichaam: Genees in de naam van Jezus Christus! Ziekte van ………..… Verdwijn! Verwoeste cellen / organen: Herstel in de naam van Jezus Christus! Lichaam van …….… herstel volkomen! Bijwerkingen van medicatie: Verdwijn in Jezus’ naam! Hiermee maak ik de onrechtmatige roof ongedaan. Amen.

Het gelovig gebed is als een hefboom dat een grote steen (of een berg van probleem of ziekten) kan wegduwen.

Jezus leert ons in Markus 11 het volgende:
22 Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Heb toch geloof in God!
23 Ik verzeker jullie: als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen: “Ga hier vandaan en val in de zee,” dan gebeurt het absoluut! Maar denk eraan: dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij zegt en er geen spoor van twijfel in je hart is.
24 Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.
25 Wanneer je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, moet je het hem vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jou vergeven wat jij verkeerd hebr gedaan.
26 Als je echter niet vergeeft, zal ook je Vader in de hemel jouw zonden niet vergeven.’

Gebed is meer dan alleen maar bidden. Elk gelovig gebed heeft een krachtige werking.

De werking vergelijk ik wel eens met een antibioticakuur, dat een herstelproces op gang brengt. Dat kan een onmiddellijke zichtbare doorbraak voor herstel geven, maar het kan ook geleidelijk of stapsgewijs verlopen.

Een gelovig gebed kan zijn als een geweerschot, dat wordt afgevuurd in een geestelijke strijd tussen spirituele machten (die het probleem veroorzaken) en de Hersteller God. Soms zijn meerdere gebeds-schoten en volharding noodzakelijk.