PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Bescherming tegen angst (Psalm 91)

(Psalm 91)  

BESCHERMING TEGEN ANGST EN ZIEKTEN

1 Ik schuil bij U God, U bent de Allerhoogste en de Almachtige. Ik kan rustig slapen, want U  beschermt mij.
2 Here: U bent mijn toevlucht, mijn bescherming, bij U ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op U.
3 Want U Heer beschermt mij tegen verraderlijke vallen en houdt vreselijke ziekten ver van mij. 
4 U zal mij dag en nacht beschermen, Uw trouw is mijn schild en pantser dat de aanvallen van de tegenstander afweert
5 Ik hoef niet te vrezen voor de angsten in de nacht en de aanvallen overdag. Die pijlen zullen me niet raken. 
6 En ook niet voor de pest, of kanker of welke ziekte dan ook wat zich in de duister in mijn lichaam verspreidt. 
7 Al zullen er duizenden mensen aan mijn zijde vallen en tienduizend rechts van mij, bij mij zal het onheil niet komen.
8 Ik zal het zelf zien, de straf treft de goddelozen, niet zij die geloven in Uw Zoon Jezus Christus.
9 U, Here, bent mijn toevluchtsoord. Ik heb U, de  Allerhoogste God, als beschermer gekozen en tot mijn woning gemaakt. 
10 Er zal geen kwaad over mij komen en geen kwaad zal mijn woning vinden.
11 U zal uw engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen,waar ik ook ga.
12 Zij zullen mij op handen dragen en ik zal niet struikelen.
13 Want U Here zegt: Ik zal hem verlossen,omdat hij zoveel van Mij houdt.
14 Ik zal hem beschermen, omdat hij Mij kent en mijn naam eert.
15 Als hij Mij roept, zal Ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen.
16 Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn grootheid tonen.


Want Here, ik hou van U en eer uw Naam. Dank U Here dat U bij mij bent als ik het moeilijk heb, dat als ik U aanroep U mij zal verhoren. Dank U dat U bij mij bent in tijden van benauwdheid en dat U mij eruit helpt, dat U mij een lang leven zal geven en Uw grootheid zal tonen.