PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Goddelijke voorspelling

Goddelijke voorspelling

Niet alleen vroeger, maar ook in onze tijd zegt God wat Hij gaat doen in de toekomst.

In 1993 sprak een man die profetische gaven had namens God het volgende over mij uit: "God gaat jou gebruiken om mensen naar ziel, geest en lichaam te genezen.” Toen sprak mij dat totaal niet aan. In de 4 jaar daarna spraken 2 andere profeten dezelfde woorden tegen mij.

In die tijd worstelde ik met vragen. Ik wilde weten waarom Jezus 2000 jaar iedereen, die een beroep op Hem deed, genas. Ik wilde weten waarom ik dit in deze tijd nauwelijks meer zag gebeuren. Was de bijbel fout vertaald? Is Jezus Christus veranderd? Of is de kerk in de loop der eeuwen iets anders gaan geloven?
Ik onderzocht alles wat met Goddelijke genezing(s-principes) te maken had in de Bijbel en andere boeken. Ook ging ik kijken bij gebedsgenezers, waarbij ik wel Goddelijke genezingen zag gebeuren.

Ik ontdekte dat wonderen onmiskenbare tekenen zijn van Gods liefde, kracht en macht. Hoewel ik de tekst in Markus 16 vaker had gelezen, drong nu pas tot me door wat er werkelijk stond: "Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven,... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. (19) De Here [Jezus] dan werd.... opgenomen in de hemel ....aan de rechterhand Gods. (20) ...terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden." Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Ik ben een gelovige. Zo ging ik voor mensen bidden op Jezus’ manier en ik zag hoe ziekte en kwalen werden genezen door Jezus Christus! Ik wist nu zeker: de Bijbel was niet fout vertaald en Christus is nog altijd dezelfde.

Steeds meer zieken kwamen om gebed. Om mijn eigen gezin te ontlasten werd op 10 november 2000 het kleine gebedskamertje officieel geopend onder de naam: “Praktijk voor Gebedsgenezing”. De wonderen namen toe en zo ook de gebedsverzoeken. Er ontstond een lange wachtlijst. We konden de mensen niet laten wachten en zo besloten we nog geen 5 maanden later maandelijkse healingavonden te gaan houden in buurthuizen.

In 2004 stuurde God ons naar de paranormaalbeurzen. Omdat velen het ons het ons sterk afraadden begonnen we echter te twijfelen of dit werkelijk Gods idee en verlangen was. Ik wilde duidelijkheid. Tijdens een hemelvaart conferentie in België bad ik stilletjes: “Vader God, als U wilt dat we naar de paranormaal beurzen gaan, geef ons dan een teken, geef ons groen licht. Dan zullen we gaan.” Nog geen minuut later zei een mevrouw met profetische gaven, die nergens van afwist, tegen mij: "Ik moest voor je bidden en God liet mij een stoplicht zien dat van rood op groen licht sprong. Maar ik weet niet wat het betekent."

Op de paranormaalbeurzen toonde God zijn liefde aan de mensen door hen middels gebed vrij te maken van ziekte, problemen enz. Diezelfde wonderliefde zie ik ook als we telefonisch een gebed uitspreken voor mensen die via de website om gebed vragen.

In het Oude Testament staat in Amos 3:7: “Welnu, God, de Heer, doet niets zonder zijn plannen bekend te maken aan zijn dienaren, de profeten.”
God maakte zijn plannen toen al bekend en zoals je ziet doet God dat ook in onze tijd.

Door Tineke.