PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Christus' aanraking

Christus’ aanraking

Nog altijd verschijnt Jezus Christus aan mensen. Er zijn vele manieren waarop Jezus zich laat zien. Toen Carla Jezus had gezien veranderde dat haar leven.

Voor Carla was Jezus niet meer dan een goede leermeester die 2000 jaar geleden op de aarde had geleefd. Sommige mensen hadden haar proberen te overtuigen dat Jezus, nadat hij was gedood, weer levend geworden zou zijn. Dat vond ze pure nonsens. Carla had geen theologische wijsheid nodig, maar een wonder. Ze was een oprechte vrouw, zeer actief in de new age. Voor haar was de Christus een van de vele mogelijkheden om in aanraking te kunnen komen met het Goddelijke.
Allah, Boeddha, Krishna of Universele kracht, etc. voor haar was het hetzelfde. Ze stoorde zich aan het feit dat wij ons beperkten tot alleen Jezus, die voor ons dé Christus is, de enige om in aanraking te komen met de hoogste God. Toch mochten we over haar bidden. We ervoeren sterk Gods kracht.

Na het gebed was Carla helemaal ontroerd. Ze vertelde onder tranen dat ze Jezus had gezien en dat Jezus heel graag bij haar wilde komen maar dat niet kon en daarom op een afstand van haar bleef staan. Dat vond ze heel erg. Zij wilde dat Hij naar haar toe kwam. Wij dachten op dat moment aan de tekst waarin Jezus zegt: "Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en opendoet, zal ik bij hem binnenkomen en we zullen eten, ik met hem en hij met mij." Wij stelden Carla voor om Jezus persoonlijk toe te laten, niet bij haar leven, maar in haar leven. Tijdens het gebed ervoer ze een bovennatuurlijke aanraking, een Goddelijke warmte die helemaal door haar heen stroomde. Opeens begreep ze wie Jezus was en wist ze het zeker. Met ontroering zei ze: "Jezus is de Christus en Hij leeft!"

Johannes hoofdstuk 21 vers 14 beschrijft ook een verschijning van Jezus:"Dit was de derde keer dat Jezus aan zijn leerlingen verscheen na zijn opstanding uit de dood."