PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Ik ben niet genezen, ondanks meerdere keren gebed

Het genezingsproces verloopt bij ieder persoon anders. Dat is ook te lezen in de verhalen uit de rubriek "Genezen van..." zoals die op deze site te lezen zijn.
De een wordt onmiddellijk genezen, de ander geleidelijk of in etappes (bijvoorbeeld na meerdere gebeden). Soms geneest iemand pas de volgende dag of zelfs nog op een later tijdstip. Een enkele keer verslechtert het voordat iemand geneest. Helaas zijn er ook mensen die niet genezen. De oorzaak van het 'niet-genezen' is bij ieder mens verschillend. De oorzaak ligt echter nooit bij God. 

Een van de grootste oorzaken is gebrek aan kennis en inzicht over de Goddelijke genezing. Vaak stoppen mensen met gebed omdat ze geen resultaat zien en niet beseffen dat gebed een doorwerkende kracht heeft zoals bij röntgenstraling of antibiotica (waarbij men ook niet altijd direct resultaat ziet, tenzij men doorgaat met de kuur). 

De Goddelijke genezingskracht kan ook geblokkeerd worden door bijvoorbeeld haat, angst, twijfel, schuldgevoelens, onvergevingsgezindheid, bezorgdheid, stress, ongezonde levens-gewoonte(n), ongeloof, enz. Het is zaak om deze blokkades uit je leven weg te doen en het bij God te brengen. Niet alleen de zieke, maar ook de gebedsgenezer(es) kan last hebben van blokkades in zijn of haar leven. 

Soms denken mensen een verklaring te hebben waarom ze niet zijn genezen: “Ik denk niet dat het de wil van God is ..., God wil mij iets met deze ziekte leren ..., het is Gods tijd nog niet ..., ik moet leren om tevreden zijn met wat ik nog wel kan ..., ik heb al zoveel keer voor mij laten bidden ... ik ben nog te zondig" Ten diepste gelooft men, dat God niet geneest en accepteert daarmee hun ziekte. 

God is de schepper van de mens, zoals de auto-fabrikant de schepper is van de auto. Toen God de mens schiep zei God: "Zie het is zeer goed!" Toen de auto in de fabriek van de band kwam was de auto ook "zeer goed". Wanneer de auto gaat haperen zal niemand denken: “Ik denk dat het de wil van de auto-fabrikant is dat hij nu kapot is ..., ik moet hier iets van leren ..." Maar van God kunnen we zoiets wel denken. Wanneer de auto kapot is, laat je hem repareren zodat de auto weer "goed" rijdt. Zo is het ook met Gods principes. 

We gaan er vanuit dat God altijd geneest en altijd wil genezen. Mocht die genezing uitblijven, dan gaan we vragen wat de oorzaak is. 

Vraag 3 geeft meer uitleg.