PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Gebedsgenezing, het zit allemaal tussen de oren! n

Dat klopt, ziekte en genezing kan zeker "tussen de oren" zitten, daar heb je helemaal gelijk in. Een placebo zou in die gevallen net zo goed kunnen helpen als een gebed.

Het is nog maar de vraag of het juist is om daarom alle gevallen onder die ene noemer te plaatsen.
Zou het dan ook tussen de oortjes hebben gezeten van het baby'tje, die direct na het gebed genas? Of die hond, waar volgens de dierenarts geen hoop meer voor was? Zat het dan ook tussen de oren bij die mevrouw die een aangeboren en vergroeide ruggenwervel had en die tijdens het gebed haar wervels recht voelde komen? Medich gezien niet mogelijk, maar door de röntgen foto's wel aangetoond als een bewezen feit!

Wat doet het er eigenlijk toe? Ongeacht of het wel of niet "tussen de oren" heeft gezeten en ongeacht of je me nu wel of niet gelooft, voor mij gaat het erom dat de persoon (door middel van gebed) wordt genezen van zijn ziekte of kwaal.