PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Dezelfde God: Boeddha, Christus, Allah, Universele energie, enz.?

Mijn man heeft een broer die erg veel op hem lijkt. Beiden komen uit dezelfde familie, dragen dezelfde achternaam, hebben dezelfde vader, maar zijn daarom niet automatisch dezelfde personen. Ze verschillen van karakter, van denken en handelen. Met God is het niet anders. God is volmaakt. Hij weet wat Hij wil, is niet tegen zichzelf gekeerd en spreekt zichzelf ook niet tegen. Alle godheden mogen dan een God zijn, maar daarom mogen we hen niet automatisch rekenen als dezelfde God. 
Ik heb energie, maar ik ben geen energie, zoals stroom dat wel is. Zo ook heeft God bovennatuurlijke energie en kracht, maar daarom is God nog geen onpersoonlijke kracht of energie. God is een Persoonlijkheid die intellect heeft en eigen beslissingen neemt. 

Wat zijn nu de verschillen? 
Het Boeddhisme kent geen God. Als Boeddha geen God is, hoe kan hij dan dezelfde God zijn? Het Boeddhisme is afgeleid van de historische figuur Boeddha wat "Verlichter" betekent. Bovendien moet de mens zichzelf verlossen d.m.v. het opvolgen van het achtvoudig pad (van 8 juiste waarheden) om de uiteindelijke verlichting te bereiken om zo in het Nirwana (de volmaakte rust en vrede) te komen. Een onvolmaakt mens kan in principe dus onmogelijk het Nirwana bereiken. Geen redding en verlossing dus.

De Islam heeft Allah (= God). Om in het paradijs te komen moet men de 5 pilaren nauwgezet naleven (Geloofsbelijdenis, 5x per dag gebed, armenbelasting, vasten, bedevaart). Deze pilaren worden vergeleken volgens de Islam als de fundering van een huis; wanneer je een van de funderingen weghaalt dan stort je (geloofs)huis in. De mens moet zichzelf dus verlossen. M.i. een onhaalbare taak voor de onvolmaakte mens.

Volgens de Islam heeft Allah geen zoon en is Mohamed zijn profeet. Hij is voor de Islam een grotere profeet dan Isa (= Jezus), omdat Mohamed (honderden jaren) later is geboren. De Koran vermeld dat Jezus de enige profeet is die niet door een menselijke verwekker is verwekt, maar door een Bovennatuurlijke Verwekker. Jezus was dus de enige profeet onder alle profeten, die een Goddelijke Vader had en dus 100% God was en ook 100% mens. Jezus zegt Zelf ook dat Hij de Zoon van God is. Toen Jezus zich liet dopen bevestigde God, de Vader, in het bijzijn van heel veel mensen dat Jezus Zijn Zoon was. Op dit gebied zijn Allah van de Koran en God van de Bijbel in tegenspraak met elkaar. 

De Koran schrijft over het geloven / naleven van de vier evangeliën. De evangeliën beschrijven alles wat Jezus Christus heeft gedaan en gezegd. Maar is dat wel allemaal geloofwaardig? Een wettelijke rechtspraak acht het getuigenis van minstens 2 of 3 getuigen voor waar en geloof-waardig. Mohamed is de enige die kan getuigen over Gods openbaringen en woorden die hij alleen heeft ontvangen. Jezus heeft minstens 12 getuigen die Hem persoonlijk hebben meegemaakt. Jezus zegt dat Hij alleen de weg, de waarheid en het leven is en dat niemand tot God de Vader kan komen dan door Hem. Jezus zegt dat er na Hem niemand meer zal komen die iets aan Zijn woorden mag toevoegen of afdoen.

Christus is de God van de bijbel. De God van de bijbel is de enige God die niet de onmogelijke eis aan de mens stelt om zichzelf te verlossen. God is een rechtvaardige Rechter die niet sjoemelt met Zijn volmaakte wet. Overtredingen kan Hij niet door de vingers zien. Zijn oordeel is rechtvaardig. In Gods ogen zijn wij (geestelijk gezien) dood omdat de Christus Geest van God uit de mens is weggegaan, waardoor de weg naar God en de hemel zijn geblokkeerd. Daarom is God zelf, in levende lijve, als mens, naar de aarde gekomen om die blokkade op te heffen. Jezus Christus was de belichaming van God. Hij heeft onze menselijke overtredingen op zich genomen, onze boete betaald door in onze plaats de doodstraf te sterven aan het kruis. Alleen Jezus kan ons het "bewijs van Goddelijke vrijspraak" geven, mits wij dat offer van Jezus Christus willen aannemen en Hem in ons leven vragen. Dan komt ook de Christus Geest in ons terug.