PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

10. De kracht van vergeving

De meest voorkomende oorzaak dat mensen ziek worden en of ziek blijven is het niet willen of kunnen vergeven. Het kan de genezing blokkeren omdat de schuld, welke de ander naar jou gemaakt heeft, vast gehouden wordt. 
 
De dief (Jezus noemt de duivel een dief) kan alleen werken op schuld. Het is voor hem als een openstaande deur waar hij door naar binnen kan komen om jouw geluk en gezondheid te stelen. Hij zal dan je dan ook bestoken met gevoelens van verbittering, oordeel, kritiek, wantrouwen, depressie, enz. Dat zijn nu juist die dingen die een mens lichamelijk als ook psychisch ziek kunnen maken.
 
Vergeven is niet makkelijk, omdat het je vaak het gevoel geeft dat je iets goed moet praten wat fout is. Maar dat is een leugen. Vergeven praat niet goed wat fout is. Het is loslaten en je losmaken van de schuld en de pijn die de ander jouw heeft aangedaan. Het is je onthouden van elke vorm van wraak.
 
Vergeven is echter een keuze van de wil en niet een keuze van het gevoel. Pas als je vergeven hebt kan God jouw gevoel en ook jouw lichaam genezen. 
 
Mocht je dan nog niet kunnen vergeven omdat het nog te pijnlijk is wat die ander jouw heeft aangedaan, dan zou je kunnen bidden: "Vader God, ik vergeef hem / haar, maar wilt u dan wel mijn gevoel in orde maken en mijn pijn wegnemen."
Je zal merken dat langzaam maar zeker die gemene pijn van wat die ander jouw heeft aangedaan zal weg gaan.  
 

In Lucas 6:37 zegt Jezus: "Oordeel niet en je zult niet geoordeeld worden. Veroordeel en je zult veroordeeld worden." Wanneer je iemand niet vergeeft, veroordeel je hem / haar. Als je iemand dus niet vergeeft, veroordeel je jezelf. Elke geestelijke veroordeling heeft ziekte of de dood tot gevolg.

Vaak willen we rechtvaardigheid en we denken dat rechtvaardigheid iets goeds is. Maar rechtvaardigheid is een noodzakelijk kwaad, een geestelijke natuurwet zeg maar. Elk kwaad vereist rechtvaardigheid. Om rechtvaardigheid te krijgen, vindt er een veroordeling plaats en veroordeling vernietigt mensen.

Het enige alternatief voor rechtvaardigheid is genade. Hiervoor moest God Zijn Zoon Jezus laten veroordelen zonder dat Hij een schuld had. De mens kan alleen onder de veroordeling uitkomen door genade. Jij kunt kiezen tussen veroordeling of genade. Als je kiest om iemand anders te veroordelen, zul je zelf veroordeeld worden. Als je kiest om iemand genade te verlenen, zul je genade krijgen. Vergeven is niet niks!

Petrus vroeg aan Jezus: "Here, als één van mijn broeders mij telkens kwaad doet, hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Zeven keer?"
"Nee", antwoordde Jezus, "70 keer zeven keer!"
"U kunt het Koninkrijk van de hemelen vergelijken met een koning die besloot geld op te eisen dat hij tegoed had. Niet lang nadat hij daarmee was begonnen, werd iemand bij hem gebracht die hem vele miljoenen (c) schuldig was.Maar de man kon niet betalen. De koning nam het besluit hem als slaaf te verkopen om zo aan geld te komen. Ook zijn vrouw en kinderen en al zijn bezittingen moesten worden verkocht. De man liet zich voor de koning neervallen, met zijn gezicht in het stof. Hij smeekte: 'Och majesteit, geef mij uitstel. Dan zal ik u alles terugbetalen.' De koning kreeg medelijden met hem, liet hem vrij en zei dat hij niets meer hoefde te betalen. Nauwelijks was de man weer buiten of hij ontmoette iemand van wie hij nog wat geld tegoed had. Hij greep hem bij de keel en eiste zijn geld onmiddellijk terug. De ander viel voor hem neer en smeekte: 'Geef mij uitstel. Dan zal ik alles terugbetalen.' Maar de man wilde niet wachten en liet hem gevangen zetten, tot hij zijn schuld volledig zou hebben betaald. Enkele andere mensen die het zagen, vonden dit verschrikkelijk. Ze gingen het de koning vertellen. De koning liet de man bij zich roepen en zei: 'Ondankbare hond! Ik heb u die enorme schuld kwijtgescholden, omdat u mij erom had gesmeekt. Moest u dan geen medelijden hebben met die ander, zoals ik medelijden heb gehad met u?' De koning was woedend en stuurde hem naar de folterkamer. Daar moest hij blijven tot de laatste cent betaald was. Zo zal mijn hemelse Vader ook met u doen als u uw broeders niet van harte vergeeft wat zij u hebben aangedaan."  (Mattheüs 18:21-35)

De eerste persoon heeft een schuld van vele miljoenen euro's. Hier staat dat de tweede persoon 'wat' geld schuldig is. In andere vertalingen zie je dat hij 100 zilverstukken schuldig is. Dit bedrag komt overeen met een aantal jaarlonen, zegge 50.000 euro. Iemand kan jou best heel veel schuldig zijn! 

Waarom zou je zo iemand vergeven? Omdat je zelf vergeven bent.
De gedachte dat God jou al heel veel vergeven heeft, kan helpen om de ander te vergeven. Ja, de ander is jou heel veel schuldig, maar God heeft jou veel meer vergeven. Vergeving is niet het goedpraten van fouten, maar afstand doen van de rechten die je hebt gekregen toen de ander je kwaad deed. Vergeven is dat recht in de handen van God geven. 

Het kan ook soms helpen te bedenken dat de ander jou veel vergeven heeft. Het is voor mij doorgaans niet moeilijk mijn vrouw te vergeven als ze me kwetst (en daar is ze goed in), omdat ik haar ook regelmatig kwets (daar ben ik veel beter in) en ze mij ook vergeeft. Hoe kan ik nou weigeren haar te vergeven? Natuurlijk helpt het dat ik veel van haar houd, maar het zijn meestal de mensen waar je van houdt, die je kwetsen. Je liefde voor die ander kan helpen.
"Het probleem is niet het probleem!"

Dit motto gebruik ik regelmatig. Vaak blijkt in de geestelijke wereld dat er een andere oorzaak is, dan die je zelf zou bedenken.

De definitie van vergeving is "de toewijding om afstand te doen van de rechten die je hebt gekregen toen de ander je kwetste." Als iemand jou kwetst, kun je het slachtoffer spelen, maar de geestelijke realiteit is de volgende: Jij hebt geen schuld bij de ander, maar de ander bij jou. Degene die kwetst heeft het grootste probleem! Natuurlijk heb je pijn. Ik zeg ook niet dat je geen pijn meer voelt als je iemand vergeeft, maar God die jou vele miljoenen kwijtschold, is zeker bereid de schade bij jou ter waarde van 50.000 euro te vergoeden.

Soms kan woede je de kracht geven te overleven, maar als je niet vergeeft, zal het jou vernietigen!

God zegt in 2 Cor.2:7-8 "U kunt nu beter hem vergeven en hem een hart onder de riem steken, anders bezwijkt hij nog onder al te groot verdriet. Daarom vraag ik u: laat hem nu blijken dat u hem liefheeft!" Het zijn meestal de mensen die we liefhebben die ons het meeste pijn doen. Vaak hebben we ook onze liefde voor hen nodig om ze te vergeven.

Jozef was een tiener die van God te horen krijgt dat hij een koning zal worden. Hij wordt door zijn broers continu geminacht, omdat hij "het lievelingetje" van vader is en omdat hij denkt dat hij meer is dan zijn broers. Uiteindelijk wordt hun haat zo groot dat ze hem willen vermoorden, maar omdat hij hun broer is, besluiten ze hem te verkopen als slaaf. Nou moet je je eens voorstellen dat jou dit overkomt.

Heel veel jaren later wordt hij inderdaad koning van Egypte. Tijdens een hongersnood komt iedereen in Egypte eten kopen, ook zijn broers! Er gebeurt veel, maar uiteindelijk zegt Jozef wie hij is (Gen. 45:1-8). Jozef kon het niet langer uithouden. "Verdwijn!" riep hij tegen zijn bedienden en hij werd met zijn broers alleen gelaten.Toen huilde hij openlijk. Het geluid klonk door het hele paleis en het nieuws werd al snel overgebracht naar Farao's paleis."Ik ben Jozef", zei hij tegen zijn broers. "Leeft mijn vader nog?" Zijn broers konden geen woord uitbrengen. Zij staarden hem alleen stomverbaasd aan. "Kom eens hier", zei hij. Ze kwamen dichterbij. En hij herhaalde het: "Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkochten! Verwijt het jezelf niet, want God had er een bedoeling mee! Hij stuurde mij vooruit, zodat ik jullie levens kon redden. Deze twee jaren hongersnood zullen er zeven worden en er zal noch geploegd, noch geoogst worden. God heeft mij hierheen gestuurd om jullie en jullie gezinnen in leven te houden, zodat jullie kunnen uitgroeien tot een groot volk. Ja, God stuurde mij hierheen, niet jullie! Hij heeft mij adviseur van de Farao en heerser over diens hele rijk gemaakt. Ik bestuur het hele land Egypte."

Bedenk dat God een eigen weg met jou gaat, die niet afhankelijk is van wat mensen jou aandoen en dat God alles ten goede kan gebruiken. Jozef wist dat en enkel daarom was hij in staat om alles in Egypte te verdragen en niet verbitterd te raken naar zijn broers.