PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

3. Gods wil herkennen en uitvoeren.

Het gebed: "het Onze Vader" zegt: "Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel".

Anders gezegd: God wil dat hier op aarde hetzelfde gebeurt als in de hemel. 
Dus wat er in de hemel plaats vindt, wil God ook hier op aarde zien. Ook in jouw leven. 
In de hemel komt geen zondig gedrag voor, geen haat, ruzie, bitterheid, roddel, egoïsme, enz. 
Er heerst liefde en respect voor God en voor de naaste. Daar wordt in de meest praktische zin het eerste en tweede gebod gehanteerd en gepraktiseerd. God liefhebben en de naaste gelijk jezelf. 

  1. Matth. 6:33: Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan krijgt u al het andere erbij.
  2. Ga zo met de ander om, zoals jij wilt dat zij met jou omgaan.
  3. Verander de wereld, maar begin bij jezelf en niet bij de ander.

De beste manier om op deze aarde Gods wil uit te voeren is te stoppen met zondigen en te gaan leven naar Gods richtlijnen zoals die omschreven staan in Zijn woord, de bijbel!