PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

14. Wonderen en tekenen; een Goddelijk belang

Gods belang van wonderen en tekenen: 

 1. Het bekrachtigd de woorden
  Hand.8:6 De mensen die hem hoorden en ook de wonderen 
  zagen die hij deed, kregen groot vertrouwen in wat hij te zeggen had.
 2. Het trekt mensen aan
  Marc. 3:7 Een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, 8 uit Idumea en van de overkant van de Jordaan en uit de streken rond Tyrus en Sidon kwam een grote menigte, want ze hadden gehoord wat Hij allemaal deed.
 3. Bewijst dat Jezus de Christus is
  Luk.7:20 ‘Johannes de Doper heeft ons gestuurd met de vraag: Bent u het die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ 21 Juist toen genas Jezus veel mensen van hun ziekten en kwalen, dreef duivelse geesten uit en gaf veel blinden het licht in hun ogen. 22 Hij gaf hun ten antwoord: ‘Ga Johannes vertellen wat jullie hebben gezien en gehoord. Blinden zien, verlamden lopen, melaatsen worden rein, doven horen, doden worden opgewekt. Aan armen wordt het evangelie gebracht.
 4. Getuigenis van Gods macht
  Ps. 96:3 Maak zijn macht bekend aan de volken, vertel hun van Zijn wonderen.
 5. Het vereert God.
  Ps. 72:18 Geprezen zij God, de HEER, de God van Israël. Hij doet wonderen, Hij alleen
 6. Het overtuigt
  Ex.4:8: De Heer zei: ‘Als de Israëlieten je niet geloven en zich niet door het eerste wonder laten overtuigen, dan wel door het tweede.