PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

5. Rechtvaardig zijn volgens Gods maatstaven

De betekenis van rechtvaardigheid staat o.a. in Genesis 15:6: "Abram geloofde het woord van de Heer. Dat was de reden dat God hem als rechtvaardig mens beschouwde."

In Romeinen 4:3-5 staat: "Doordat Abram op God vertrouwde werd hij vrijgesproken van schuld.... Als iemand zich echter- zonder eigen inspanning- toevertrouwt aan God die de rechtvaardige vrijspreekt, verklaart Hij hem onschuldig op grond van zijn vertrouwen in God."

God is een Rechter die rechtvaardig is, die niet iemand kan vrijspreken die volgens de wet schuldig is. 

Toch waren het niet de daden die Abram rechtvaardigde en vrijsprak van schuld, maar zijn innerlijke vertrouwen in God. Abram vertrouwde God op Zijn woord.

Geloven betekent letterlijk "vertrouwen". Geloof is de sleutel om door God rechtvaardig verklaard te worden en dat is een onverdiende gunst wat de bijbel "genade" noemt.

Wat geloofde Abram eigenlijk? Hij geloofde dat God het onmogelijke mogelijk kon maken. Ondanks het feit dat Sara en Abram al ver op leeftijd waren bleef het verlangen naar de, tot nog toe onvervulde wens, eigen kinderen aanwezig. Abram bleef met zijn wens aankloppen bij God. Op een dag beloofde God hem een nageslacht dat net als de sterren ontelbaar zou zijn. Menselijk gezien was dat een onmogelijke zaak. Zelfs toen er geen enkele menselijke hoop meer over was, bleef Abraham toch vertrouwen ( dus geloven) en hopen. God houdt zich aan Zijn beloften. Voor God is niets onmogelijk!

Ook in uw situatie kan God het onmogelijk mogelijk maken, want Hij is niet veranderd!

Bij God zijn alle dingen mogelijk