PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

12. Bevrijding / exorcisme

Wanneer iemand geen controle meer heeft over zijn eigen wil, dan zou de mogelijke oorzaak van het probleem een demonische beïnvloeding kunnen zijn.

Is dit in jouw situatie het probleem dan is het noodzakelijk dat je weet dat de hele hel, inclusief iedere boze macht “als de dood” is voor de naam van Jezus. Als je die boze machten kon zien, dan zou je zien hoe ze sidderen en beven van angst bij het horen van die ene naam “Jezus”. Zij weten wie Jezus is, dat zij onder zijn autoriteit en gezag staan en dus moeten gehoorzamen op die ene gezaghebbende naam "Jezus", of ze dat nu willen of niet.

Hoe kom je nu van deze demonische invloed vrij? Je kan iemand voor je laten bidden. 
Je kan ook zelf het volgende hardop uitspreken: “Here Jezus, ik vraag U vergeving voor al mijn fouten en dat van mijn voorgeslacht en vraag U alle schuld weg te nemen. Dank U wel dat U dat wilt doen en ook doet. Dank U wel dat alle machten onderworpen zijn aan Uw naam, vanaf het moment dat U zich aan het kruis heeft opgeofferd voor mij en mijn voorgeslacht. Daarom beveel ik iedere demonische macht van ... (noem waar je last van hebt bij de naam) in de machtige naam van Jezus te verdwijnen uit mijn leven. Ik beveel je in Jezus Naam: "Ga uit mij en kom niet meer terug!" Dank U wel Jezus, dat U mij bevrijdt.”

Je gevoel is niet de maatstaf, maar de naam van Jezus. De vijand is nu zijn macht over je kwijtgeraakt. Als je last had van een bepaald zondig gedrag, dan heb je nu weer de controle terug om weerstand te bieden aan de verleiding om te zondigen. Als je last had van een ziekte, dan is nu de macht van de ziekte verbroken en is de weg open om weer gezond te worden. De vijand zal proberen om weer de controle terug te krijgen. Hij kan je de indruk geven dat hij niet weg is, maar weet dat hij van je zal "wegvluchten" als jij weerstand biedt. Dat is wat God je beloofd in de bijbel.

Hoe biedt je weerstand? Soms kunnen demonen de indruk geven dat ze niet weg zijn, dat het gebed niet geholpen heeft en dat je een hopeloos geval bent. Geloof het niet en voel je ook niet schuldig. Trap niet in de valkuilen en leugens van de vijand. Zij willen negatieve aandacht krijgen. Negeer het gewoon. Richt je aandacht op Jezus en op Zijn beloften. Ga bedenken wat Jezus ook zou bedenken (Fil. 4:4 e.v), dan krijg je weer hoop, moed en innerlijke vrede. Ga Jezus danken, ga Jezus loven. Geef Hem de eer. Dank Hem dat Hij voor jou aan het kruis is gegaan en dat Hij alle machten heeft ontwapend. 

Voor de vijand is het een gruwel om dat steeds te moeten aanhoren. Het kan een tijdje duren, maar door weerstand te bieden zal vluchten het enige zijn dat voor hem overblijft. Tijdens deze geestelijke strijd is het soms nodig dat je andere mensen vraagt om voor je te bidden.