PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

13. Het verzetten van bergen

Het is mogelijk om bergen (van ziekten en problemen) te kunnen verzetten, om bergen uit je leven te bannen. Nodig is dat je wel voldoet aan de juiste voorwaarden. Bijna alles in ons dagelijks leven bestaat uit het voldoen aan voorwaarden. Wil je water uit de kraan, dan moet je die eerst open draaien; wil je licht, dan moet je eerst de schakelaar in drukken; wil je geld, dan eerst werken; wil je een diploma, dan eerst onderwijs volgen, enz. 

In Mark. 11:22-24 zegt Jezus: "Heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: 'Kom van je plaats en stort je in zee', en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt , en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.."

De voorwaarden zijn ...

 • dat je God moet vertrouwen
 • dat je spreekt in autoriteit tegen de berg (bijv. ziekte verdwijn in Jezus' naam)
 • dat God scheppingskracht geeft aan woorden
 • dat je erop mag vertrouwen dat wat je in geloof hebt gezegd ook gaat gebeuren 
 • dat je naast het spreken in autoriteit, tevens ook mag bidden, vragen en danken
 • dat Jezus zelf garant staat als een soort verzekering, daarom is twijfel uit den boze 
 • dat je "alles" mag vragen en bidden 
 • dat je mag aannemen dat God een verhoorder is van "alle" gebeden en dat je krijgt waarom je hebt gebeden
 • dat je daarom God al mag danken voor de verhoring, voordat je het hebt ontvangen (zie studie 1)
 • dat je diegene die je iets te verwijten hebt vergeeft 
 • dat niet-vergeven de verhoring kan blokkeren 
 • dat niet-vergeven ook God blokkeert om jou te vergeven