PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

De doelstelling van de praktijk

De doelstelling van de Praktijk is:

  • Bidden voor ieder mens, ongeacht herkomst, levensovertuiging en/of religie,
    voor alle lichamelijke, psychische en andere problemen
  • Uitvoeren van de Goddelijke opdracht en roeping
  • In praktijk brengen van de gaven van genezing en bevrijding
  • Het geven van lezingen / onderwijs over de genezende Jezus-principes vanuit de Bijbel

Voor God is alles mogelijk!

De mensen van de Praktijk zijn geen artsen of psychologen. Ze hebben daarom niet de bevoegdheid om u genezen te verklaren. Dit kan alleen uw behandelend arts.

De praktijk adviseert dan ook om, totdat uw behandelend arts u genezen heeft verklaard, door te gaan met eventuele behandeling en / of medicijnen.