PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Het geheim achter de inwijding

Inwijdingen die geen geheimen bevatten zijn open. Je weet dan altijd waar je aan begint. 

Bij o.a. wicca en TM zijn de rollen omgedraaid. Je weet dus niet waaraan je begint, want dat wordt voor je geheim gehouden als je niet ingewijd bent. Dit maakt het voor velen mysterieus en aantrekkelijk. Tegelijkertijd is dat ook heel riskant. Waarom? Omdat je vooraf niet weet waarvoor je kiest, doordat er veel zaken verborgen voor je gehouden blijven.

Indien iets het daglicht niet kan verdragen, zou je je moeten afvragen waarom de rituelen voor de inwijding niet bekend aan je worden gemaakt en waarom je vooraf niet mag weten waarvoor je kiest.

Velen zijn niet op de hoogte van het feit dat er in de onzichtbare spirituele wereld geesten zijn (godinnen, geleide gidsen, engelen, demonen, enz.), goede en kwade machten. Machten die zich ook voor kunnen doen als "een engel van het licht", gelijk loverboys doen door goedgelovige meisjes te misbruiken voor hun eigen verdorven doelen.

Hoe kan je nu weten of die engel of godin in wezen te vertrouwen is?

De enige die echt te vertrouwen is in de geestenwereld, is de Allerhoogste Bron uit die wereld: Jezus Christus. Hij is de enige die een open boek voor ons mensen is en die vooraf wel al zijn beweegredenen en al de waaroms aan ons bekend maakt. Hij heeft niets te verbergen!