PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

1. Geestelijke principes voor gebedsverhoring

Wanneer we bidden lijkt het soms of God doof is en de hemel van koper is. Deze studie zal de meest voorkomende oorzaken en principes behandelen. 

Het uitblijven van gebedsverhoring is meestal te wijten aan de strijd in de onzichtbare wereld. 
Daniël had een grote nood. God verhoorde zijn eerste gebed. Toch moest hij wel 105 keer bidden, 3 weken lang, 5 keer per dag voordat hij het resultaat zag van de gebedsverhoring. Al die tijd dat hij geen verhoring zag liet hij zich niet ontmoedigen. Hij bleef doorbidden! Op de 21ste dag kreeg hij een verschijning van een engel die hem uitleg gaf. 
Hij zei: "Vanaf het ogenblik dat jij vastbesloten was om inzicht te krijgen en je voor God te vernederen, heeft hij je gebed verhoord. Daarom ben ik naar je op weg gegaan. Maar onderweg werd ik 21 dagen lang tegengehouden door de geestelijke vorst van het Perzische rijk. Michaël, een van de voornaamste engelen, kwam mij te hulp. Toen hoefde ik daar niet langer te blijven." (Daniël 10:12-14) 

Het blijkt dus dat God Daniël zijn gebed vanaf het eerste gebed had verhoord, maar dat er tijdens het verhoren een geestelijke stijd was ontstaan tussen de engelen van God en de demonen van de duisternis. Omdat Daniël vastbesloten was door te bidden, stuurde God een extra (sterke) engel de strijd in. Daniël zijn vastbeslotenheid en volharding leidde tot gebedsverhoring. 

De volgende geestelijke principes kan ik uit deze situatie halen.
Principe 1: God verhoort alle gebeden die naar Zijn wil zijn (zie daarover op onze site de studie: "Wat is Gods wil").
Principe 2: Gebed om het goede veroorzaakt strijd.
Principe 3: De duistere machten proberen de gebedsverhoringen tegen houden, zodat het niet de zichtbare wereld bereikt. 
Principe 4: Vastbeslotenheid en volharding van de bidder(s). 

Dezelfde principes zien we ook in de situatie van Mozes. Hij ziet pas na de tiende keer de gebedsverhoring. God stuurt hem naar de Farao, die Gods volk onderdrukt. De Farao is het beeld van de duivelse onderdrukker die ons onderdrukt met ziekte en ellende. Het volk ziet dat God hun gebeden verhoort en Mozes stuurt. Maar wat gebeurt er? De onderdrukker wordt kwaad en het volk moet nog harder werken, met nog meer zweepslagen. De last wordt alleen maar zwaarder en erger na hun gebed. Farao wil het volk niet laten gaan. Mozes bleef vastberaden en gaf niet op, dus God ook niet. God doet niets buiten de persoonlijke wil van de mens. Na de tiende plaag is de Farao de plagen beu en geeft hij uiteindelijk toestemming om het volk te laten gaan.

Vaak zien we gebedsverhoring, maar een tijdje later steekt de oude kwaal weer de kop op. 
Zoiets maakt ook het volk van God mee. Ze zijn blij en dankbaar dat God hun gebeden heeft verhoord. Ze gaan op weg, bevrijdt van alle last en ellende. Dan lijkt plotseling alle oude ellende weer terug te komen. De Farao komt hen met een groot leger achterna. Ze kunnen geen kant meer op. Er ontstaat wanhoop bij het volk, want ze geloven alleen wat ze zien. Gelukkig ziet Mozes op Gods beloften en weet hij dat voor God alles mogelijk is. Mozes blijft daarom vastbesloten om te krijgen wat God heeft beloofd. God verhoort Mozes en zorgt opnieuw voor een bovennatuurlijk wonderlijke oplossing. Hij zorgt ervoor dat juist op dat moment (heel toevallig!!!!) een oostenwind opsteekt, dat het water uit elkaar splijt, zodat ze tussen twee watermuren door kunnen lopen. Toen ze aan de andere kant van de zee kwamen, sloten de wateren zich weer en werd de onderdrukker met man en macht uitgeschakeld.

Een ander meest voorkomende blokkade voor gebedsverhoring staat in Jesaja 59:1
Blijft redding uit omdat Gods arm niet ver genoeg reikt? Vinden jullie soms geen gehoor omdat hij doof is? 2 Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en je God. Het zijn jullie zonden die God beletten je te horen! 
Ga niet graven of zoeken, want God zal je het echt wel duidelijk maken om welke zonde het gaat. Het eerste principe om gebedsverhoring te krijgen is vergeving vragen en stoppen met zondigen.