PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

8. Jezus geneest (niet) altijd onmiddellijk

Toen Jezus Christus hier als mens op aarde was, was hij driekwart van Zijn tijd bezig met het genezen van zieken. Iedereen die een beroep op Hem deed werd door Hem genezen. Hij geneest nog altijd. Jezus Christus is niet meer als mens op aarde, maar zijn Christus Geest (Heilige Geest) wel. Hij is niet veranderd. 

Ondanks dat Jezus iedereen genas, werd toen ook niet iedereen op slag genezen. In de eerste instantie leek Jezus -om een niet duidelijke reden - de smeekbede van de zieke niet te horen of te zien. Waarom? Ik weet het niet. Wat ik wel zeker weet is dat Hij de zieke heel serieus neemt en geen spelletje met hem / haar speelt. Hij deed dat niet om die persoon te pesten. Dat past geheel niet in het karakter van Christus. Hoe dan ook, na herhaaldelijk aandringen genas Jezus de zieke.

* Zo bad Jezus Christus voor de genezing van een blinde man. Het verbeterde wel, maar niet volledig. Hij kon al iets zien, maar niet goed. Hij zag mensen als bomen aan. Maar Jezus was niet tevreden met een halve genezing / verbetering. Jezus, de Geneesheer onder de geneesheren, ging voor een tweede keer bidden (Mark. 8:22-26). 

* Jezus bad voor 10 melaatse mensen. Ogenschijnlijk waren ze nog even melaats als voor het gebed. Of dat al niet teleurstellend genoeg was zei Jezus ook nog dat ze hun genezing aan de Priesters moesten laten zien. Ik zou mij misschien wat "genomen" voelen, maar hoe dan ook: Zij deden wat Jezus zei. Op weg naar de priesters trad de genezing geleidelijk in. 

* Er kwam een niet-Joodse moeder uit Samaria naar Jezus toe. Ze smeekte of Hij haar bezeten dochtertje wilde genezen die thuis was. Ze smeekte en smeekte, maar om de een of andere (goede) reden reageerde Jezus daar niet op. Zijn leerlingen deden dat wel. Die vermaanden haar dat ze weg moest gaan, maar zij weigerde en riep nog harder. Uiteindelijk kwam er een reactie van Jezus. In plaats van haar dochtertje te genezen zei Hij dat Hij voor het Joodse volk is gekomen. Ook daar nam de moeder geen genoegen mee en zei: "De honden eten de kruimels die van de tafel vallen (m.a.w.: "Dan heeft U ook nog wel een seconde over voor mijn dochter)". Toen zei Jezus, die helemaal verbaasd was over de grote mate van haar geloof, dat mede door haar geloof haar dochtertje genezen was. Ik vraag mij af of haar dochtertje ook genezen zou zijn geweest, wanneer de moeder weggegaan zou zijn en de strijd opgegeven zou hebben. 

"Uw geloof heeft u behouden", zei Jezus tegen hun. Het geloof, dat bij deze zieken aanwezig was, bestond uit het feit dat ze allen net zo lang bij Jezus bleven aankloppen, aandringen, totdat ze genezen waren. 

Wat je ook vaak leest, als mensen door Jezus genezen werden, is dat Hij tegen de zieke zei dat ze genezen zijn, terwijl in de zieke ogenschijnlijk niet is veranderd of verbeterd. Meer uitleg hierover in studie's 1,6,7 en 13.