PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

4. De kracht van genade

Genade betekent "onverdiende gunst".
Romeinen 4:3-5 zegt: "Doordat Abraham op God vertrouwde werd hij vrijgesproken van schuld.... Als iemand zich echter- zonder eigen inspanning- toevertrouwt aan God die de rechtvaardige vrijspreek, verklaart Hij hem onschuldig op grond van zijn vertrouwen in God."

Galaten 2:16 zegt dit: "Een mens wordt niet van schuld vrijgesproken door zich te houden aan de wet, maar door te geloven in Jezus Christus... Geen mens immers vind de rechtvaardiging door de wet."

Als we de Nederlandse wet overtreden, moeten we boete betalen. Wanneer we de volmaakte wetten van God overtreden, staat daar ook een boete op die betaald moet worden. Daarom staat ieder mens in de schuld bij God. Alleen is die schuld voor ons onbetaalbaar. Omdat God ons niet wil veroordelen, heeft God gezorgd dat wij vrij kunnen komen van die schuld. Jezus Christus heeft die boete van ons overgenomen en die schuld in onze plaats betaald. Indien wij willen kunnen wij die vrijbrief voor niets van Hem aannemen. 

Meer hierover is te lezen in de studie: "Rechtvaardig zijn volgens Gods maatstaven".