PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

DE TIJDLIJN - de toekomst voorspeld

De Tijdlijn is een boeiend reisverslag van een ontdekkingstocht door de Bijbelse toekomstvoorspellingen. We starten onze reis met de vraag van de leerlingen aan Jezus: “Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?”
In Zijn antwoord zullen we een lijn in de tijd ontdekken. Dezelfde lijn zien we ook terug wanneer we stapsgewijs de visioenen en openbaringen van Daniël en Johannes doorlopen.

Zij geven ons exacte details over de toekomst.

Tevens krijgen we een kijkje achter de schermen van het bovennatuurlijke. Er zal een wereld van nieuwe inzichten opengaan. We gaan ook ontdekken wie God werkelijk is en hoe engelen functioneren. We zullen getuige zijn van een oorlog tussen spirituele krachten. We gaan zien welke invloed de geestelijke wereld heeft op de mens, de natuur en de wereldpolitiek. We zullen bovennatuurlijke rust ontvangen bij het besef dat Gods liefde en hulp aanwezig is in elke situatie.

Alle stukjes van deze eindtijdpuzzel zullen vanzelf op de juiste plaats vallen, mits we buiten onze vertrouwde kaders durven te denken en eventuele kennis, invullingen en vragen parkeren tot de laatste bladzijde.

De Tijdlijn is een onmisbare, levensveranderende ontdekkingstocht van onschatbare waarde.

Biografie

De schrijfster, Tineke Hanique (1952), van huis uit rooms katholiek, is getrouwd, moeder van vier kinderen en oma van zes kleinkinderen. Tineke was altijd al geboeid door het bovennatuurlijke en door toekomstvoorspellingen van mensen als Nostradamus. In 1971 kwam ze iemand tegen die haar eeuwenoude voorspellingen liet lezen die letterlijk in deze eeuw waren uitgekomen. Ze was verbaasd en verwonderd en trok de voor haar logische conclusie dat ze in dat boek, de Bijbel, ook de waarheid kon vinden over het einde van de wereld, over God, de geestenwereld en ook over wie het ware geloof heeft. Al zoekend vond ze Jezus en de antwoorden op al haar vragen.

In het jaar 2000 richtte ze de “Praktijk voor Gebedsgenezing” op. Met haar team gaf ze healingen en lezingen op paranormale beurzen en praktisch onderwijs aan kerkelijke denominaties. De pro-deo werkzame Praktijk is uitgegroeid tot een telefonische gebeds-hulpdienst, waarbij wonderlijke resultaten niet ongewoon zijn.

Dank

Ik wil mijn lieve man Sjef bedanken voor zijn steun en engelengeduld tijdens al mijn schrijfwerk. Dank ook aan Marijke, Lucie, Marij, Eric en Rob voor alle inzet, ondersteuning en tijd om de voltooiing van De Tijdlijn mogelijk te maken. Bovenal dank aan God voor Zijn inspirerende hulp.