PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Het gebed van Jabes om zegen

Ook wij mogen het gebed dat Jabes bad ook bidden, want God is een lieve Goddelijke Vader die graag wil verhoren.
Dit gebed dat Jabes bad staat in 1 Kronieken 4:10.

Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: 
"Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; 
laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! "
En God schonk wat hij had gevraagd.

Gods liefste wens is om ons te kunnen zegenen in al het goede.
De sleutel voor Gods zegen staat in vers 1,13 en14: 

Deuteronomium 28
1 Als u God naar God aandachtig luistert en Hem gehoorzaamt, zijn geboden nauwgezet in praktijk bengt,
2 dan zullen u deze zegeningen toevallen:
3 Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land.
4 Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee: de dracht van uw runderen, schapen en geiten.
5 Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt.
6 Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan.
7 De HEER zal u de overwinning schenken op alle vijanden die u aanvallen: als één man zullen ze op u afkomen, maar naar alle kanten stuiven ze uiteen.
8 De HEER zal zijn zegen laten rusten op uw voorraadschuren en op alle arbeid die u verricht. Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft.
9 De HEER zal zijn plechtige belofte gestand doen en u tot een volk maken dat aan hem is gewijd; u leeft immers de geboden van de HEER, uw God, na en volgt de weg die hij wijst.
10 Alle andere volken zullen opmerken dat u de HEER toebehoort, en ze zullen hoog tegen u opzien.
11 De HEER zal u ruim bedelen met kinderen en ook uw vee en uw akkers overvloedig zegenen, wanneer u straks het land bewoont dat de HEER u zal geven, zoals hij uw voorouders onder ede heeft beloofd.
12 De HEER zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal uw arbeid op het land zo zegenen dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen, zonder ooit zelf te hoeven lenen.
13 De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken, als u de geboden van de HEER, uw God, gehoorzaamt en ze strikt naleeft. 
4 Wijk dan ook op geen enkele manier van de geboden af zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, door achter andere goden aan te lopen en die te vereren.